Vitamines

Verhoogde vitaminebehoefte

Bij ziekte kan de behoefte aan vitaminen verhoogd zijn. Dit komt doordat vitaminen een belangrijke rol spelen in allerlei stofwisselingsprocessen in het lichaam.

Vanwege deze verhoogde vitaminebehoefte wordt in het ziekenhuis aan patiënten die langer dan 2 dagen in het ziekenhuis verblijven een multivitaminepreparaat verstrekt. Het multivitaminepreparaat kan er tijdens de, vaak korte, opnameduur niet voor zorgen dat u in een optimale voedingstoestand komt. Wel kan het meehelpen om (verdere) verslechtering van de voedingstoestand tegen te gaan.

Vitaminen in SNAQs

In Ziekenhuis Tjongerschans is gekozen voor makkelijk te eten tussendoortjes (SNAQs), die wel energie- en eiwitrijk zijn, maar weinig vitaminen en mineralen bevatten. Om dit geringe gehalte aan vitaminen en mineralen op te vangen, krijgt iedere patiënt die langer dan 2 dagen is opgenomen tweemaal daags een multivitaminepreparaat verstrekt. Dit dekt de dagelijkse behoefte aan vitaminen en mineralen.

 

Sondevoeding

Aan sondevoeding zijn al vitaminen en mineralen toegevoegd. In dat geval is het dus niet nodig om ook nog een multivitaminepreparaat te gebruiken.

Liever geen multivitamine

Heeft u bezwaar tegen het innemen van het multivitaminepreparaat, dan kunt u dat aangeven bij de verpleegkundige en zal het u niet opnieuw aangeboden worden.

Multivitaminen in de thuissituatie

Als het eten ook thuis nog moeizaam gaat, kan het raadzaam zijn om een multivitaminepreparaat te blijven gebruiken. U kunt dit kopen bij de drogist of apotheek. Een multivitaminepreparaat wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Gebruik niet meer dan de aanbevolen dagdosering: zie hiervoor de gebruiksaanwijzing op de verpakking of in de bijsluiter.

Vitamine D

Vitamine D is een vitamine dat o.a. belangrijk is voor botten en tanden. Een tekort aan vitamine D kan leiden tot botontkalking, een verminderde afweer en zwakkere spieren. De belangrijkste bron van vitamine D is zonlicht. Vitamine D wordt onder invloed van zonlicht in de huid aangemaakt.

Voedingsmiddelen die veel vitamine D bevatten zijn o.a. boter, halvarine, margarine, vette vis, ei, zuivelproducten en vlees.

Als men ouder wordt, maakt de huid niet meer voldoende vitamine D aan. De voeding alleen levert niet voldoende vitamine D. Dagelijks een supplement met vitamine D gebruiken kan dan nodig zijn. Kijk voor de juiste dosering altijd in de bijsluiter of op het etiket. Vitamine D is verkrijgbaar bij drogist en apotheek.

De gezondheidsraad adviseert een dagelijks supplement met 10 microgram vitamine D voor:  

- kinderen tot 4 jaar (behalve wanneer er dagelijks meer dan een halve liter zuigelingenvoeding of opvolgmelk gebruikt wordt)

- personen van 4 tot 50 (vrouwen) of 70 (mannen) jaar die een donkere huidskleur hebben of onvoldoende buitenkomen (minder dan15 minuten per dag)

- vrouwen tot 50 jaar die een sluier dragen

- vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven

- personen vanaf 50 (vrouwen) of 70 (mannen) jaar die een lichte huidskleur hebben en voldoende buitenkomen

  

De gezondheidsraad adviseert een dagelijks supplement met 20 microgram vitamine D voor:  

- personen die osteoporose hebben

- personen die in een verzorgings- of verpleeghuis wonen

- personen vanaf 50 (vrouwen) of 70 (mannen) jaar die een donkere huidskleur hebben of onvoldoende buitenkomen (minder dan 15 minuten per dag)

- vrouwen vanaf 50 jaar die een sluier dragen

Bron: Gezondheidsraad