Waar staan we voor

Tjongerschans is een regionaal ziekenhuis en werkt vanuit de filosofie dat de juiste zorg op de juiste plek het beste gestalte krijgt door verbindingen te leggen met patiënten en de gehele zorgketen en door in te zetten op gastvrijheid en innovatie.

Onze missie en visie
Tjongerschans verleent zorg aan een verzorgingsgebied van ruim 100.000 inwoners. Als regionaal ziekenhuis zetten wij in op een sterke diagnostiek en het bieden van zorg die voor de regio onontbeerlijk is. Het uitgangspunt daarbij is dat zorg altijd op de juiste plaats en door de juiste zorgverlener moet worden geboden. Niet het zorgproduct, maar het zorgpad van de patiënt is daarin leidend.

Het is de filosofie van Tjongerschans dat dit alleen gestalte krijgt door het leggen van verbindingen in de gehele zorgketen en het innoveren van het zorgproces. Als regionaal ziekenhuis werken we daarom nauw samen met huisartsen, zorgorganisaties, zorgverzekeraars en de overige ziekenhuizen in Friesland.

Onze kernwaarden

  • Mensgericht
  • Bevlogen
  • Professioneel verantwoordelijk

Deze kernwaarden vormen het vertrekpunt voor alles wat wordt gedaan in het ziekenhuis. Ze zijn voelbaar aanwezig door heel Tjongerschans. Onze kernwaarden fungeren als kompas voor onze gastvrijheid en vormen de kern van onze cultuur. Het geeft ons ziekenhuis een vertrouwd en eigen gezicht.

Gecommitteerd aan goede zorg
Hoogwaardige en efficiënte zorg bieden aan de mensen in onze regio en soms daarbuiten: dat is onze core business. Daarbij zijn we helder over onze prestaties en keuzes. We kiezen er soms voor om iets aan anderen over te laten. Als het nodig is, zorgen we ervoor dat onze patiënten elders goed worden geholpen.

Gezond als onderneming
Om goede zorg te kunnen bieden moet een ziekenhuis zelf ook gezond zijn. Aan de basis van al ons handelen ligt daarom een verantwoorde bedrijfsvoering. Dat doel bereiken we niet door een boekhoudkundige benadering.

Beleidsplan
In ons beleidsplan 2015 - 2020 'Sterk in verbinding' kunt u nog eens rustig nalezen hoe wij tegen alle ontwikkelingen in de zorg aankijken en wat onze aanpak is om patiënten uit onze regio de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg te bieden. De rode draad in ons verhaal is dat wij inzetten op het leggen van ‘verbinding’. Niet alleen met onze patiënten en de inwoners uit onze regio, maar ook met andere zorgverleners. Alleen dan kan de juiste zorg op de juiste plaats worden geboden.