Bestuur

Tjongerschans heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur. Deze wordt gevormd door Jan Martin Wijnsma als voorzitter Raad van Bestuur en Tjeerd Rijpma als lid Raad van Bestuur a.i.

Bestuursraad

De Raad van Bestuur wordt statutair benoemd door de Raad van Commissarissen van Tjongerschans. De Raad van Bestuur werkt in de Bestuursraad samen met de medische staf en is het hoogste leidinggevende orgaan van Tjongerschans, in de praktijk belast met de dagelijkse leiding. Verantwoording wordt afgelegd aan de Raad van Commissarissen. Hebel Feddema, Sjouke Schiere, Tjeerd Rijpma en Jan Martin Wijnsma vormen samen de Bestuursraad van Tjongerschans. 


De Raad van Bestuur van Tjongerschans wordt gevormd door Jan Martin Wijnsma (linksboven) en Tjeerd Rijpma (rechtsboven). Samen met de voorzitters van de medische staf Sjouke Schiere (linksonder) en Hebel Feddema (rechtsonder) vormen zij de Bestuursraad van Tjongerschans.

De Raad van Bestuur is te bereiken via het secretariaat op telefoonnummer 0513 – 68 50 52 of per e-mail raad.van.bestuur@tjongerschans.nl.