Informatiebeveiliging en NEN 7510

In de zorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale middelen voor opslag en uitwisseling van gegevens. Patiënten kunnen bijvoorbeeld steeds meer gegevens inzien via Mijntjongerschans en ook medewerkers kunnen via de digitale weg sneller beschikken over de benodigde informatie om daarmee de juiste zorg te bieden. Tjongerschans vindt het belangrijk dat patiënten erop kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan. Daarom zijn we gecertificeerd volgens de NEN 7510 norm.

Over NEN 7510
De NEN 7510 is een landelijke norm voor informatiebeveiliging in de zorg. De NEN 7510 certificering toont aan dat een organisatie haar informatiebeveiliging goed op orde heeft en dat er op een veilige, vertrouwelijke, en adequate manier met informatie wordt omgegaan. Om de certificering te verkrijgen wordt een uitgebreid auditproces doorlopen, waarbij diverse functionarissen en medewerkers worden bevraagd en waarbij er verschillende afdelingen en locaties van het ziekenhuis worden bezocht.