Responsible Disclosure

In ziekenhuis Tjongerschans vinden wij de veiligheid van onze systemen zeer belangrijk en streven wij naar een hoge beveiliging. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Hier leest u hoe Tjongerschans daarmee omgaat.

Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Let wel op: ons beleid voor responsible disclosure is geen uitnodiging om ons netwerk uitgebreid actief te scannen om zwakke plekken te ontdekken. Wij willen graag met u samenwerken om onze patiënten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

 • Uw bevindingen uitsluitend te mailen naar disclosure@tjongerschans.nl;
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen;
 • De gegevens of onderdelen van ons softwaresysteem niet te verwijderen of aan te passen;
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het melden van het lek te wissen;
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden;
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 3 werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding. Let er hierbij wel op dat de regels van de wet boven de regels staan die Tjongerschans zelf hanteert. Houd dus goed in de gaten dat je geen illegale handelingen verricht die wij moeten rapporteren bij de autoriteiten.
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is ook mogelijk.
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.

Ons doel

Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit beleid van tijd tot tijd te herzien. Controleer daarom met enige regelmaat onze website voor de laatste versie van ons Responsible Disclosure.