Onze huisregels

Wij maken uw verblijf in ons ziekenhuis graag zo aangenaam mogelijk. Daarom hebben wij een aantal huisregels voor onze patiënten, bezoekers, leveranciers, medewerkers en anderen opgesteld. De regels gelden in het hele ziekenhuis en op het omliggende terrein.

Aansprakelijkheid

Voor verlies of diefstal kan ons ziekenhuis niet aansprakelijk worden gesteld. Daarom raden wij u dringend aan waardevolle spullen thuis te laten. Laat ook geen kostbare eigendommen onbeheerd in uw auto achter.

Agressie, geweld en intimidatie

Agressie, geweld en intimidatie wordt in het ziekenhuis niet geaccepteerd. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie. In alle gevallen worden gemaakte kosten verhaald op de overtreder.

Alcohol, drugs en wapens

Het gebruiken of het onder invloed zijn van alcohol en drugs in het ziekenhuis is niet toegestaan. Wapenbezit is verboden.

Beveiliging

Aanwijzingen van medewerkers van de afdeling Beveiliging en van andere medewerkers van Ziekenhuis Tjongerschans dienen opgevolgd te worden. Het overtreden van de regels of niet opvolgen van aanwijzingen, kan leiden tot een waarschuwing of toegangsontzegging van het ziekenhuis.

Bezoektijden

Bezoek voor patiënten is van harte welkom tijdens de voor de afdeling geldende bezoektijden

Cameratoezicht

Voor uw en onze veiligheid is er cameratoezicht in en om het ziekenhuis.

Diefstal en vandalisme

Bij diefstal en vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie. Daarbij wordt de pleger van het misdrijf aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de pleger.

Handen schudden

Bij een ontmoeting in ons ziekenhuis krijgt u van onze medewerkers geen handdruk om zo de kans op het verspreiden van bacteriën en virussen te verkleinen. Kijk voor de verdere adviezen om de verspreiding van luchtweginfecties tegen te gaan op deze pagina.

Huis- en hulpdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan in het ziekenhuis. Officiële hulphonden vormen een uitzondering op deze regel. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden. Brengt u een hulphond mee naar het ziekenhuis? Dan vragen wij u om dit minimaal een dag van te voren aan ons te laten weten. Dit kunt u doen bij de polikliniek of afdeling die u gaat bezoeken. Onze medewerkers vertellen u dan welke aanvullende huisregels voor u gelden en er worden passende maatregelen getroffen.

Identificatieplicht

In Ziekenhuis Tjongerschans geldt een identificatieplicht. Iedere patiënt/bezoeker moet een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Medewerkers en artsen zijn te herkennen aan hun personeelspas.

Incidenten

Het is heel belangrijk dat u incidenten meldt (bij de receptie). Zowel voor uzelf, maar ook voor ons ziekenhuis. Door registratie kunnen wij achterhalen in welke periode en op welke afdelingen criminaliteit voorkomt. Door passende beveiligingsmaatregelen proberen wij deze criminaliteit te voorkomen.

Ontzegging toegang

Bij overtreding van de huisregels kan u de toegang tot het ziekenhuis (tijdelijk) worden ontzegd.

Parkeren

Minder valide bezoekers van de Tjongerschans kunnen parkeren op het voorterrein bij de hoofdingang en op het parkeerterrein/parkeerdek aan de overkant van de weg. Valide bezoekers kunnen parkeren op het parkeerterrein/parkeerdek. Uw fiets kunt u stallen in de overdekte fietsenstalling rechts van het voorterrein. Het gebruik van de parkeervoorziening en fietsenstalling is voor eigen risico. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. Bekijk hier de actuele parkeertarieven

Posters en flyers

Het verspreiden of ophangen van posters en flyers mag alleen met toestemming van het onderdeel Gebouwbeheer van het Facilitair Bedrijf. Vraag dit aan de receptioniste.

Privacy en foto-, film- en geluidsopnamen

Foto-/filmopname
Respecteer de privacy van andere patiënten en medewerkers. U mag foto’s of filmopnames voor privégebruik of om te delen via (sociale) media alleen maken als de personen die in beeld zijn hiervoor van tevoren toestemming hebben gegeven. Foto-, film-, en/of geluidsopnamen van patiënten, medewerkers en het gebouw bedoeld voor externe publicatie mogen alleen worden gemaakt met toestemming van de afdeling Communicatie.

Gespreksopname
Het opnemen van een gesprek met uw arts om dat thuis nog eens af te luisteren, kan u helpen om uw gedachten op een rij te zetten en beslissingen te nemen. U mag daarom binnen Tjongerschans het gesprek met uw arts opnemen. Deze gesprekken kunt u gebruiken voor persoonlijke doeleinden en in huiselijke kring, bijvoorbeeld als geheugensteuntje. U mag deze opnames niet delen via de (social) media, in verband de privacy van onze medewerkers. Wanneer u het gesprek met uw arts wilt opnemen vragen we u dit van tevoren kenbaar te maken. Respecteer hierbij te allen tijde de privacy van andere patiënten, artsen en andere medewerkers.

Rolstoel- en rollatorgebruik

Bij de hoofdingang vindt u rolstoelen en rollators die u kunt gebruiken. De rolstoelen zijn te leen door een muntstuk van twee euro in het muntslot te plaatsen. Bij het terugplaatsen van de rolstoel krijgt u het muntstuk weer terug.

Rookbeleid

Zowel ons ziekenhuis als het omliggende terrein is rookvrij. Dit betekent dat nergens kan worden gerookt. Niet door medewerkers, niet door bezoekers, niet door patiënten. Het rookverbod geldt voor sigaretten, sigaren, pijptabak, de e-sigaret (‘dampen’), en ‘rookvrije sigaretten’ zoals de iQos/Heets en alle andere rookgerei. Lees meer over het rookvrije ziekenhuis.

Telefoneren en internet

Het gebruik van mobiele telefoons/smartphones en tablets in de centrale ruimtes is toegestaan. Er is gratis wifi. Houd bij gebruik op de verpleegafdeling rekening met uw kamergenoten. Telefoneren kan met de daar beschikbare toestellen.