Disclaimer en copyright

Deze website is gebouwd en wordt onderhouden onder verantwoordelijkheid van ziekenhuis Tjongerschans.


Auteursrecht

Op de informatie op deze website rust auteursrecht en zij is uitsluitend bedoeld voor informatieve en persoonlijke (niet commerciële) doeleinden bedoeld. Zonder onze uitdrukkelijke toestemming mag geen (verdere) openbaarmaking plaatsvinden, al of niet in bewerkte vorm, en voorts mag zij niet worden gekopieerd, behalve voor persoonlijk gebruik.


Aansprakelijkheidsuitsluiting

Hoewel wij bij het maken en onderhouden van deze website zo zorgvuldig mogelijk te werk gaan, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie gedateerd of om andere reden niet (langer) correct zijn. Wij garanderen dan ook op geen enkele wijze de juistheid van die informatie en doen geen enkele toezegging met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel in het bijzonder voor het nemen van medische beslissingen. Iedere aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, die het gevolg is van het gebruik van deze website en de zich daarop bevindende informatie, is dan ook uitgesloten.

Verwijzing

Deze website bevat een aantal links (verwijzingen of koppelingen) naar informatiebronnen die door anderen dan door ons worden beheerd en waarover wij geen enkele controle hebben. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Hoewel deze links met grote zorgvuldigheid worden uitgekozen, zijn wij niet verantwoordelijk voor dergelijke links noch voor de informatie waarnaar zij verwijzen. Voorts impliceert het opnemen van een link op geen enkele wijze onze goedkeuring van het materiaal op de website waarnaar de link verwijst, noch enige associatie met de exploitanten daarvan.

ZiekenhuisTjongerschans©2009

Contact
Ziekenhuis Tjongerschans Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen
0513 - 685 685
Polikliniek Lemmer Van Rijgersmapark 1
8531 JA Lemmer
0514 - 568 200
Orthoradius, locatie Sportstad Abe Lenstraboulevard 23B
8448 JA Heerenveen
0513 - 685 335
Polikliniek Steenwijk Mr. Zigher ter Steghestraat 9
8331 KG Steenwijk
0513 - 685 245
De Werf Sluisdijk 30
8501 BZ Joure
0513 - 685 685