Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? Dan kunt u gebruik maken van uw:

  • recht op inzage/kopie
  • recht op rectificatie
  • recht op vergetelheid 
  • recht op beperking
  • recht van bezwaar
  • recht op dataportabiliteit

U wilt gebruik maken van uw rechten

Wilt u gebruik maken van één van uw rechten, dan kunt u daarvoor het aanvraagformulier gebruiken. Heeft u vragen, dan kunt u een mail sturen naar privacy@tjongerschans.nl of een brief sturen aan:

Ziekenhuis Tjongerschans Heerenveen
T.a.v. Functionaris gegevensbescherming
Postbus 10500
8440 MA Heerenveen

Uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst zullen wij reageren op uw verzoek. Wilt u gebruik maken van het recht op het verwijderen van uw gegevens, dan ontvangt u uiterlijk na 3 maanden een reactie. Deze termijnen zijn opgesteld zodat zorgvuldigheid is gewaarborgd. Zie voor een nadere toelichting het pivacyreglement.

Kosten

Het eenmalig opvragen van uw medische dossier kan kostenloos. Bij veelvuldig opvragen van kopieën brengt Tjongerschans kosten in rekening.