Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? Dan kunt u gebruik maken van uw:

  • recht op inzage/kopie
  • recht op rectificatie
  • recht op vergetelheid 
  • recht op beperking
  • recht van bezwaar
  • recht op dataportabiliteit

U wilt gebruik maken van uw rechten

Wilt u gebruik maken van één van uw rechten, dan kunt u daarvoor het aanvraagformulier gebruiken. Heeft u vragen, dan kunt u een mail sturen naar privacy@tjongerschans.nl of een brief sturen aan:

Ziekenhuis Tjongerschans Heerenveen

T.a.v. Functionaris gegevensbescherming

Postbus 10500

8440 MA Heerenveen

Uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst zullen wij reageren op uw verzoek. Wilt u gebruik maken van het recht op het verwijderen van uw gegevens, dan ontvangt u uiterlijk na 3 maanden een reactie. Deze termijnen zijn opgesteld zodat zorgvuldigheid is gewaarborgd. Zie voor een nadere toelichting het pivacyreglement.

Kosten

Het eenmalig opvragen van uw medische dossier kan kostenloos. Bij veelvuldig opvragen van kopieën brengt Tjongerschans kosten in rekening.

Contact
Ziekenhuis Tjongerschans Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen
0513 - 685 685
Polikliniek Lemmer Van Rijgersmapark 1
8531 JA Lemmer
0514 - 568 200
Orthoradius, locatie Sportstad Abe Lenstraboulevard 23B
8448 JA Heerenveen
0513 - 685 335
Polikliniek Steenwijk Mr. Zigher ter Steghestraat 9
8331 KG Steenwijk
0513 - 685 245
De Werf Sluisdijk 30
8501 BZ Joure
0513 - 685 685