Veiligheid

Onze patiënten en cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat ze in Tjongerschans in veilige handen zijn. In een organisatie met 1.400 medewerkers is het van belang om elke dag de veiligheid te bewaken. Tjongerschans maakt hiervoor gebruik van het Veiligheid Management Systeem (VMS). De belangrijkste onderdelen zijn:

  • een incidentmeldingssysteem waarbij medewerkers op een veilige manier incidenten kunnen melden, zonder dat de melding leidt tot maatregelen gericht tegen de melder. Alle meldingen worden besproken en onderzocht op leerpunten die de organisatie kunnen helpen om de kwaliteit en veiligheid te verbeteren.
  • het VMS omvat ook een systematische inventarisatie van veiligheidsrisico’s in onze zorgprocessen. Hierdoor weten we waar de kritische punten in een proces zitten, hoe we deze punten in de gaten kunnen houden en waar we verbeteringen aan kunnen brengen.

Patiëntveiligheidskaart

Ook als patiënt kunt u zelf een bijdrage leveren aan veilige zorg. Hiervoor is de patiëntveiligheidskaart ontwikkeld. Op de kaart staan tips die patiënten als geheugensteuntje kunnen gebruiken tijdens hun behandeling. Bijvoorbeeld: geef aan als u iets niet begrijpt, of schrijf op welke medicijnen u gebruikt.

Klik hier voor de Patiëntveiligheidskaart.

Wat kun je zelf doen: drie goede vragen

Als je zelf ook vragen stelt, werkt het samen beslissen beter. Hiervoor zijn drie vragen opgesteld, die je altijd kunt stellen. Dit zijn:

  • Wat zijn mijn mogelijkheden?
  • Wat zijn de voor- en nadelen?
  • Hoe is dat in mijn situatie?