Veiligheid

Onze patiënten en cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat ze in Tjongerschans in veilige handen zijn. In een organisatie met ruim 1.300 medewerkers is het van belang om elke dag de veiligheid te bewaken. Tjongerschans maakt hiervoor gebruik van het Veiligheid Management Systeem (VMS). De belangrijkste onderdelen zijn:

  • een incidentmeldingssysteem waarbij medewerkers op een veilige manier incidenten kunnen melden, zonder dat de melding leidt tot maatregelen gericht tegen de melder. Alle meldingen worden besproken en onderzocht op leerpunten die de organisatie kunnen helpen om de kwaliteit en veiligheid te verbeteren.
  • het VMS omvat ook een systematische inventarisatie van veiligheidsrisico’s in onze zorgprocessen. Hierdoor weten we waar de kritische punten in een proces zitten, hoe we deze punten in de gaten kunnen houden en waar we verbeteringen aan kunnen brengen.

  

Patiëntveiligheidskaart

Ook als patiënt kunt u zelf een bijdrage leveren aan veilige zorg. Hiervoor is de patiëntveiligheidskaart ontwikkeld. Op de kaart staan tips die patiënten als geheugensteuntje kunnen gebruiken tijdens hun behandeling. Bijvoorbeeld: geef aan als u iets niet begrijpt, of schrijf op welke medicijnen u gebruikt.

Klik hier voor de Patiëntveiligheidskaart.

Wat kan je zelf doen: drie goede vragen

Als je zelf ook vragen stelt, werkt het samen beslissen beter. hiervoor zijn drie vragen opgesteld, die je altijd kunt stellen. Dit zijn:

  • Wat zijn mijn mogelijkheden?
  • Wat zijn de voor- en nadelen?
  • Hoe is dat in mijn situatie?
Contact
Ziekenhuis Tjongerschans Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen
0513 - 685 685
Polikliniek Lemmer Van Rijgersmapark 1
8531 JA Lemmer
0514 - 568 200
Orthoradius, locatie Sportstad Abe Lenstraboulevard 23B
8448 JA Heerenveen
0513 - 685 335
Polikliniek Steenwijk Mr. Zigher ter Steghestraat 9
8331 KG Steenwijk
0513 - 685 245
De Werf Sluisdijk 30
8501 BZ Joure
0513 - 685 685