Verpleegafdelingen en bezoekuren

Wij controleren alle patiënten, bezoekers en medewerkers die Tjongerschans bezoeken. Dit gebeurt bij alle ingangen, 24 uur per dag. We doen dit om Tjongerschans vrij te houden van corona.

Bezoek aan niet-coronapatiënten:

Opgenomen patiënten mogen een uur lang één bezoeker per bezoekuur ontvangen. Kinderen jonger dan 12 jaar komen altijd met een begeleider naar het ziekenhuis. Bezoekuur is elke dag tussen 18.30 en 20.00 uur. En op zater-, zon- en feestdagen ook tussen 14.30 – 16.30 uur. Let op! U mag niet op bezoek komen bij een patiënt in Tjongerschans als u:

  • hoest,
  • verkouden bent,
  • koorts heeft.

Dit geldt ook voor bezoekers aan IC-patiënten. Eventuele uitzonderingen op deze bezoekersregeling worden besproken met de afdeling

Bezoek centrum Vrouw, Moeder & Kind:

  • Bij pasgeborenen mogen beide ouders blijven slapen (rooming-in).
  • Bij kinderen mogen ouders/verzorgers 24 uur per dag bij het kind zijn. Eén ouder mag blijven slapen.
  • Eén keer per dag mag er één (extra) persoon maximaal één uur op bezoek komen (zie bezoektijden).
  • Broertjes en zusjes (maximaal twee) mogen één keer per dag één uur op bezoek komen. Ze nemen zelf speelgoed mee en blijven op de kamer, ze kunnen niet naar de speelzaal.
  • Niet meer dan drie bezoekers per patiënt.
  • Dagopnames: geen extra bezoek, alleen ouder(s)/verzorger(s).

Bezoek aan coronapatiënten verdacht of positief:

Patiënten die in Tjongerschans zijn opgenomen en die een verdenking op het coronavirus hebben, mogen tijdens het wachten op de testuitslag geen bezoek ontvangen. Zodra blijkt dat de test positief is, zal een medewerker van de afdeling contact opnemen met de contactpersoon van de patiënt en mag er drie keer per week, op afspraak een uur bezoek langskomen.

Bezoek aan coronapatiënten IC:

In principe mag de eerste contactpersoon drie keer per week op afspraak op bezoek komen. Dit bezoek gaat altijd in overleg met de verpleegkundige van de afdeling.

Bezoek coronapatiënten verdacht of positief in de stervensfase:

Het is belangrijk dat directe naasten afscheid kunnen nemen van een persoon met COVID-19 in de stervensfase. We zijn in de stervensfase dan ook coulant als het gaat om het toelaten van bezoek op de corona cohorten en het aantal bezoekers dat bij een patiënt mag komen. Dit is altijd in overleg met de verpleegkundige van de afdeling. Deze neemt hierover contact met u op.

Bezoek om afscheid te nemen wordt beperkt tot eenmalig een klein aantal meest naaste mensen.
Bezoek (al of niet met ziekteverschijnselen passend bij COVID-19) houdt zich aan de beschreven maatregelen, deze ontvangt het bezoek van de verpleegkundige.

Vertegenwoordigers van (religieuze) levensbeschouwingen

Vertegenwoordigers van (religieuze) levensbeschouwingen mogen één keer per week, op afspraak langskomen.