Verpleegafdelingen en bezoekuren

Wij controleren alle patiënten, bezoekers en medewerkers die Tjongerschans bezoeken. Dit gebeurt bij alle ingangen, 24 uur per dag. We doen dit om Tjongerschans vrij te houden van corona.

Bezoek aan niet-coronapatiënten:
Het bezoek aan niet-coronapatiënten in Tjongerschans is beperkt. Opgenomen patiënten mogen twee bezoekers per dag ontvangen. Kinderen jonger dan 12 jaar komen altijd met een begeleider naar het ziekenhuis. Gaat u bij een kind op bezoek, dan moet u de ouder/verzorger van het kind zijn. Bezoekuur is elke dag tussen 18.30 en 20.30 uur. En in het weekend ook tussen 14.30 en 16.30 uur. Let op! U mag niet op bezoek komen bij een patiënt in Tjongerschans als u:

  • hoest,
  • verkouden bent,
  • koorts heeft.

Bezoek aan coronapatiënten verdacht of positief:
Patiënten die in Tjongerschans zijn opgenomen en die (mogelijk) het coronavirus hebben, mogen geen bezoek ontvangen. Dit is hartverscheurend, maar het is nodig.

Bezoek aan coronapatiënten verdacht of positief in de stervensfase:
Het is belangrijk dat directe naasten afscheid kunnen nemen van een persoon met COVID-19 in de stervensfase. Er wordt in de stervensfase dan ook coulance betracht met betrekking tot het toelaten van bezoek op de corona cohorten en aantal bezoekers dat bij een patiënt mag komen. Dit is altijd in overleg met de verpleegkundige van de afdeling. Deze neemt hierover contact met u op.

  • Bezoek om afscheid te nemen wordt beperkt tot eenmalig een klein aantal meest naaste mensen.
  • Bezoek (al of niet met ziekteverschijnselen passend bij COVID-19) houdt zich aan de beschreven maatregelen, deze ontvangt het bezoek van de verpleegkundige.