Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker

Als u in het ziekenhuis wordt opgenomen, heeft u ook vaak een verminderde afweer. Dit kan komen door een operatie, een onderzoek of een behandeling die u krijgt of omdat u ziek bent. U wordt verzorgd en onderzocht door veel mensen. Bij deze contacten worden veel micro-organismen zoals bacteriën of virussen overgebracht. Dit gebeurt vaak via de handen van de medewerkers. Juist omdat u een verminderde afweer heeft, bent u extra gevoelig voor het oplopen van een infectie. Hier leest u welke maatregelen de medewerkers hiertegen nemen en wat u zelf kunt doen om een infectie te voorkomen.

Wat is een infectie?

Bij een infectie veroorzaken micro-organismen een ontsteking. Enkele voorbeelden zijn een blaasontsteking, longontsteking of een ontsteking van de (operatie)wond. Klachten hierbij kunnen pijn, koorts, roodheid of zwelling zijn. Een infectie wordt veroorzaakt doordat micro-organismen de kans krijgen het lichaam binnen te dringen zonder dat zij gehinderd worden door bijvoorbeeld een intacte huid of door ons afweersysteem.

Welke maatregelen nemen de medewerkers om een infectie bij u te voorkomen?

Voor verpleegkundigen, artsen en therapeuten gelden voorschriften. Zo moeten zij bijvoorbeeld een uniform of doktersjas aan en mogen ze geen handsieraden dragen. Omdat de overdracht van micro-organismen het meest via de handen plaatsvindt, desinfecteren de medewerkers hun handen. Dit doen ze voor ze de kamer binnen komen en wanneer ze de kamer weer verlaten. Daarnaast desinfecteren ze de handen wanneer ze een handeling bij u moeten verrichten zoals het verzorgen van de wond of het infuus.

Wat kunt u doen om een infectie bij uzelf te voorkomen?

 • Was uw handen of gebruik disposable washandjes:
  • voor het eten
  • na toiletbezoek
  • na gebruik van po of urinaal
  • na hoesten of niezen
 • Gebruik voor de algemene lichaamsverzorging schone en persoonsgebonden toiletartikelen.
 • Raak wonden, katheters en/of verbanden niet met de handen aan.
 • Houd de hand of een papierenzakdoek voor de mond bij niezen en hoesten. Of hoest in de binnenkant van de elleboog. Was daarna uw handen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg na gebruik. Was daarna uw handen.

Infectiepreventie maatregelen voor bezoekers

Kom bij voorkeur niet op bezoek als u een infectie (zoals een huidinfectie), diarree, koorts, verkoudheid of griep(verschijnselen) heeft. Voor kinderen geldt dit ook als zij een kinderziekte hebben (zoals waterpokken, roodvonk en mazelen), of korter dan drie weken voor het bezoek aan de patiënt in contact zijn geweest met iemand met een kinderziekte. Wanneer bezoek toch noodzakelijk is, moet u zich eerst melden bij de verpleging.

Was uw handen:

 • na toiletbezoek
 • na hoesten of niezen
 • voorafgaand aan het uitvoeren van verzorgende handelingen zoals voor en na het helpen van de patiënt bij het eten en/of toiletbezoek.

En verder:

 • Raak wonden, katheters en/of verbanden niet met de handen aan.
 • Houd de hand of een papieren zakdoek voor de mond bij niezen en hoesten of hoest in de binnenkant van de elleboog. Was daarna uw handen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooit deze direct weg na gebruik. Was daarna uw handen.
 • Volg de instructies van de medewerker op als u iemand bezoekt die in isolatie wordt verpleegd.