Algemene voorwaarden

Bij sollicitaties gelden de volgende voorwaarden:

  • Interne kandidaten hebben voorrang bij gelijke geschiktheid boven externe kandidaten.
  • Ziekenhuis Tjongerschans gaat zorgvuldig om met jouw informatie. De e-mailadressen en overige (persoons)gegevens die wij ontvangen van sollicitanten en van de geabonneerden op de job alert, worden niet gebruikt voor andere doeleinden en worden nooit aan personen buiten deze organisatie voor welk doel dan ook ter beschikking gesteld.
  • Aan de (vacature)teksten kunnen geen rechten worden ontleend.