Oncologie

Oncologie is het deel van de medische wetenschap dat zich bezighoudt met de behandeling van mensen met kanker. Kanker is kortgezegd een ongeremde deling van lichaamscellen. Daardoor ontstaan tumoren. Wanneer er sprake is van een kwaadaardige tumor spreken we van kanker.

Intensieve samenwerking voor de beste zorg
Als bij u de diagnose kanker is gesteld, is dit waarschijnlijk een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in uw leven. Voor de behandeling van veel vormen van kanker kunt u in Tjongerschans terecht. Daarnaast werken we nauw samen met verschillende ziekenhuizen, universitaire centra en het Radiotherapeutisch Instituut Friesland (RIF). Door intensieve samenwerking tussen verschillende specialismen van het ziekenhuis en met andere ziekenhuizen wordt gestreefd naar een snelle diagnose en behandeling.

Speciale AYA-zorg voor jongvolwassenen
Als jongvolwassene met kanker kan het goed zijn dat je met veel vragen zit die specifiek zijn voor jouw leeftijd of jouw situatie. In Tjongerschans hebben wij aandacht voor al je vragen. Wij bieden specifieke AYA-zorg. AYA's (Adolescents & Young Adults) zijn jonge mensen tussen 18 en 39 jaar die voor het eerst te horen krijgen dat ze kanker hebben. Bij de AYA-zorgverlener, kun je in alle fases van je ziekte terecht met vragen over zaken die (in)direct met je ziekte en de behandeling daarvan te maken hebben. Lees meer over AYA-zorg in Tjongerschans.

Timmer A.T.,

Alie Timmer- Geriatrie
Functie
Klinisch Geriater
Aandachtsgebieden

Geheugenproblematiek

Oncologie

Palliatieve zorg

Voeding

BIG-inschrijfnummer
29046571001
Mij boeit de oudere mens die rust uitstraalt, veel heeft meegemaakt en zich met het verstrijken van de jaren ontwikkeld heeft tot een rijke persoonlijkheid. Dat maakt hen in mijn ogen bezonnen. Het is een groep mensen waar ik mij prettig bij voel. Ik vind het fijn om als geriater een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven. Het is geweldig om te zien dat mensen, ook al zijn ze oud, kunnen opknappen of langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.