Oncologie

Oncologie is het deel van de medische wetenschap dat zich bezighoudt met de behandeling van mensen met kanker. Kanker is kortgezegd een ongeremde deling van lichaamscellen. Daardoor ontstaan tumoren. Wanneer er sprake is van een kwaadaardige tumor spreken we van kanker.

Intensieve samenwerking voor de beste zorg
Als bij u de diagnose kanker is gesteld, is dit waarschijnlijk een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in uw leven. Voor de behandeling van veel vormen van kanker kunt u in Tjongerschans terecht. Daarnaast werken we nauw samen met verschillende ziekenhuizen, universitaire centra en het Radiotherapeutisch Instituut Friesland (RIF). Door intensieve samenwerking tussen verschillende specialismen van het ziekenhuis en met andere ziekenhuizen wordt gestreefd naar een snelle diagnose en behandeling.

Rees B.P., van

silhouet-new
Functie
Internist/Hematoloog
Aandachtsgebieden

Hematologie en algemene interne geneeskunde

BIG-inschrijfnummer
79047916801