Oncologie

Oncologie is het deel van de medische wetenschap dat zich bezighoudt met de behandeling van mensen met kanker. Kanker is kortgezegd een ongeremde deling van lichaamscellen. Daardoor ontstaan tumoren. Wanneer er sprake is van een kwaadaardige tumor spreken we van kanker.

Intensieve samenwerking voor de beste zorg
Als bij u de diagnose kanker is gesteld, is dit waarschijnlijk een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in uw leven. Voor de behandeling van veel vormen van kanker kunt u in Tjongerschans terecht. Daarnaast werken we nauw samen met verschillende ziekenhuizen, universitaire centra en het Radiotherapeutisch Instituut Friesland (RIF). Door intensieve samenwerking tussen verschillende specialismen van het ziekenhuis en met andere ziekenhuizen wordt gestreefd naar een snelle diagnose en behandeling.

Speciale AYA-zorg voor jongvolwassenen
Als jongvolwassene met kanker kan het goed zijn dat je met veel vragen zit die specifiek zijn voor jouw leeftijd of jouw situatie. In Tjongerschans hebben wij aandacht voor al je vragen. Wij bieden specifieke AYA-zorg. AYA's (Adolescents & Young Adults) zijn jonge mensen tussen 18 en 39 jaar die voor het eerst te horen krijgen dat ze kanker hebben. Bij de AYA-zorgverlener, kun je in alle fases van je ziekte terecht met vragen over zaken die (in)direct met je ziekte en de behandeling daarvan te maken hebben. Lees meer over AYA-zorg in Tjongerschans.

Er zijn veel verschillende kankersoorten. Voor de diagnose en behandeling van deze kankersoorten kunt u in Tjongerschans terecht: alvleesklierkanker, baarmoederkanker, baarmoederhalskanker, blaaskanker, borstkanker, darmkanker, eierstokkanker, galwegkanker, hematologische kanker, huidkanker/melanoom, longkanker, maagkanker, niercelkanker, prostaatkanker, schaamlipkanker, slokdarmkanker, wekedelentumor en zaadbalkanker. Soms doen we dat in samenwerking met andere ziekenhuizen en universitaire centra. Op de website www.kanker.nl/informatie vindt u betrouwbare informatie over al deze kankersoorten.

Op onze website staan in algemene zin beschreven waar diverse onderzoeken voor zijn. Op www.kanker.nl leest u via de bibliotheek bij elke kankersoort meer over de onderzoeken en toepassing hiervan bij kanker. In Tjongerschans vinden de volgende onderzoeken plaats:

 

Radiologische onderzoeken

 

Biopt

 

Longonderzoeken

Iedereen is anders. Welke behandeling passend is, kan per persoon verschillen. Als bij u kanker is geconstateerd, gaat u met uw specialist in gesprek om te bespreken welke behandeling voor u het meest passend is. Op hoofdlijnen zijn er vier soorten behandeling te onderscheiden. Op www.kanker.nl is via de bibliotheek bij elke kankersoort meer te lezen over de verschillende behandelmethodes. Een aantal hiervan wordt in Tjongerschans aangeboden. Als dit niet of deels het geval is, wordt er samengewerkt met andere ziekenhuizen en universitaire centra om de voor u passende behandeling te kunnen bieden.


Operatieve ingreep

Opereren is een veel toegepaste behandeling bij kanker. Door een operatie kan de chirurg de kanker of tumor eruit snijden.


Systeemtherapie

Systeemtherapie behandelt de kanker met medicijnen. Het doel van deze therapie is de kanker of de tumor te verkleinen of te laten krimpen, de groei te remmen of te vernietigen. Voorbeelden van systeemtherapie zijn chemotherapie en immunotherapie. Systeemtherapie wordt bij Tjongerschans aangeboden in het Dagcentrum Oncologie. Op het Dagcentrum Oncologie kunt u terecht voor een (korte) dagbehandeling met medicijnen die via een infuus, injectie en/of tabletten worden gegeven. Bijvoorbeeld:

  • Anti-hormonale therapie;
  • Chemotherapie;
  • Doelgerichte therapie/immunotherapie met medicijnen die specifiek werken tegen de tumor;
  • Medicijnen die een andere behandeling ondersteunen (zoals botversterkers).

Het Dagcentrum Oncologie heeft een huislijke sfeer en persoonlijke aandacht staat er hoog in het vaandel. Er werkt een team van oncologie/hematologie verpleegkundigen, oncologen, hematoloog en longartsen. Als u er als patiënt een behandeling ondergaat, mag u altijd iemand meenemen.


Radiotherapie

Radiotherapie is een behandeling waarbij gebruik wordt gemaakt van ioniserende straling. Een algemeen bekend voorbeeld van ioniserende straling is röntgenstraling (een bepaalde vorm van fotonen). Röntgenstraling kan diep in het lichaam doordringen waardoor er afbeeldingen van het inwendige van het lichaam kunnen worden gemaakt. De röntgenstraling (een vorm van fotonenstraling) die in de radiotherapie wordt gebruikt dringt ook door in het lichaam maar is veel intensiever. Met deze straling kunnen, meestal kwaadaardige-, gezwelziekten (kanker), worden bestreden. Met radiotherapie wordt dat deel van het lichaam behandeld waar de bestraling op is gericht. Radiotherapie wordt in Friesland gegeven door het Radiotherapeutisch Instituut Friesland (RIF). Kijk ook op www.radiotherapiefriesland.nl.

 

Afzien van behandeling

De behandeling van kanker kan zwaar zijn. Dat geldt ook voor de gevolgen van de behandeling, afzien van behandeling is ook een keuze. Twijfelt u aan de zin van (verdere) behandeling? Bespreek dit dan met uw medisch specialist. Iedereen heeft de keuze om af te zien van (verdere) behandeling. 


Palliatieve zorg

Het doel van het behandelen van kanker is niet altijd genezing. Als genezing niet meer mogelijk is, richt de zorg van Tjongerschans zich op het afremmen van de ziekte en/of het verminderen of voorkomen van klachten. Dat noemen we palliatieve zorg.

De confrontatie met kanker is een ingrijpende ervaring. De strijd tegen de ziekte vraagt inspanning en daar is al uw energie voor nodig. Dit heeft niet alleen invloed op uw lichaam. Zowel u als uw naasten krijgen veel te verwerken.

 

Speciale AYA-zorg voor jongvolwassenen
Als jongvolwassene met kanker kan het goed zijn dat je met veel vragen zit die specifiek zijn voor jouw leeftijd of jouw situatie. In Tjongerschans hebben wij aandacht voor al je vragen. Wij bieden specifieke AYA-zorg. AYA's (Adolescents & Young Adults) zijn jonge mensen tussen 18 en 39 jaar die voor het eerst te horen krijgen dat ze kanker hebben. Bij de AYA-zorgverlener, kun je in alle fases van je ziekte terecht met vragen over zaken die (in)direct met je ziekte en de behandeling daarvan te maken hebben. Lees meer over AYA-zorg in Tjongerschans.

 

Paramedische zorg

Heeft u lichamelijke klachten? Bij specifieke of ernstige klachten kan uw arts u doorverwijzen naar een paramedische zorgverlener. Welke zorgverlener u het beste kan behandelen, hangt af van uw situatie. Lees meer over de paramedische zorg in Tjongerschans.

 

Oncologische Revalidatie

Dit revalidatie programma is speciaal voor (ex)kankerpatiënten. De behandeling richt zich op verbetering van uw lichamelijk en psychisch en sociaal functioneren. Lees hier meer over dit programma. 

 

Bewegen

Voldoende beweging is altijd goed. Als u fit bent, kunt u de behandelingen vaak beter aan. Ook heeft u vaak meer energie, slaapt u beter en bent u minder gestrest. Als u fit bent, knapt u vaak sneller op en kunt u uw dagelijkse activiteiten sneller oppakken. Ziekenhuis Tjongerschans biedt patiënten tijdens hun chemotherapie het programma Onco-Move aan. Patiënten die deelnemen aan Onco-Move krijgen advies en instructie aangeboden over bewegen gedurende chemotherapie.

 

Medische psychologie

Veel patiënten kunnen met behulp van hun omgeving, artsen en verpleegkundigen hun ziekte goed verwerken. Als het omgaan met de diagnose kanker, de behandeling of onzekerheid over de toekomst leidt tot psychische klachten en problemen, kan verwijzing naar de medisch psycholoog plaatsvinden. In de behandeling wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan het omgaan met ernstige gevoelens van angst, onzekerheid en somberheid of relatie- of gezinsproblemen.


Inloophuis De Skulp

De Skulp is een centrum voor leven met kanker. Een plek voor mensen die met kanker te maken hebben. Op vrijdagen biedt de Skulp iedereen die te maken heeft (gehad) met kanker een warm welkom, ondersteuning, activiteiten en gespecialiseerde begeleiding. Hier vindt u meer informatie over wat De Skulp voor u kan betekenen.

 

Uw uiterlijk

Ziekte en behandelingen als chemotherapie hebben gevolgen voor uw uiterlijk. Als u uzelf goed verzorgt, voelt u zich vaak prettiger.  Ziekenhuis Tjongerschans biedt drie keer per jaar de Workshop ‘Look Good…. Feel Better' aan. Tijdens deze workshop krijgt u tips en adviezen over de verzorging van uw huid en make-up. Ook biedt Tjongerschans hoofdhuidkoeling voor patiënten die chemotherapie ondergaan. Haaruitval bij chemotherapie wordt veroorzaakt doordat de haarvormende cellen door de medicijnen (cytostatica) worden beschadigd. Hoofdhuidkoeling zorgt ervoor dat de doorbloeding van de haarwortels minder wordt, waardoor de haarvormende cellen minder cytostatica opnemen en deze daardoor minder beschadigd worden. Hoofdhuidkoeling werkt niet bij elke chemotherapie.

 

Registratie

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

 

Aanvullende zorg

Leven met en na kanker doet lichamelijk en geestelijk veel. Om de goede en juiste aanvullende zorg te vinden heeft het intregraal kankercentrum Nederland een verwijsgids gemaakt. Hier vindt u een betrouwbaar overzicht van aanvullende zorg bij u in de buurt.

De best mogelijke zorgervaring

Wij staan dag en nacht voor u klaar