Nieuws

Geriatrische Trauma Unit binnen Tjongerschans

14 februari 2024

Voor kwetsbare patiënten van 70 jaar en ouder met een fractuur is er binnen Tjongerschans een speciale afdeling waar ze de juiste zorg en aandacht krijgen: de Geriatrische Trauma Unit (GTU). Op deze afdeling wordt zeer intensief samengewerkt.

Toename door vergrijzing
Het aantal Spoedeisende Hulp-bezoeken voor ernstig letsel door vallen bij ouderen van 70 jaar en ouder, is de afgelopen 10 jaar fors gestegen. Heupfracturen, polsfracturen en hersenletsel komen het meeste voor. Door de toenemende vergrijzing is de verwachting dat dit aantal de komende jaren verder zal toenemen. Om de groeiende stroom oudere patiënten met fracturen in de toekomst de beste zorg te kunnen blijven bieden, heeft ziekenhuis Tjongerschans op de GTU, onderdeel van de afdeling klinische geriatrie, extra bedden beschikbaar gesteld voor geriatrische trauma patiënten.

(tekst gaat verder onder de foto)


Lisa Bouma, verpleegkundige op de afdeling Klinische Geriatrie, meet bloeddruk op bij een patiënt.

Specialistische behandeling voor kwetsbare ouderen
Op de Spoedeisende Hulp beoordeelt de geriater deze ouderen preoperatief op kwetsbaarheid. Zo kan er snel op situaties geanticipeerd worden en kunnen complicaties worden voorkomen. Na de beoordeling wordt de patiënt opgenomen op de GTU. “Wij vinden het belangrijk om bij kwetsbare ouderen in het ziekenhuis zowel onder- als overbehandeling te voorkomen,” vertelt geriater Alie Timmer. Soms is een operatie onvermijdelijk. In andere situaties gaan de geriater en traumatoloog in overleg met de patiënt en de familie om te bespreken of een operatie wel de beste behandeling is voor de patiënt, of dat een pijnstillende behandeling een beter alternatief is. Bijvoorbeeld in geval van vergevorderde dementie in combinatie met vaak vallen. “Ons doel is om gezamenlijk tot de juiste behandeling te komen voor onze patiënten. Met de GTU bieden we hiervoor nu de juiste omgeving.”

Op de GTU werkt een team van verschillende specialisten en andere zorgverleners intensief samen om deze kwetsbare ouderen zo goed mogelijk te behandelen. De samenwerking bestaat uit de specialismen Klinische Geriatrie, Chirurgie en Orthopedie.

“Ons doel is om gezamenlijk tot de juiste behandeling te komen voor onze patiënten. Met de GTU bieden we hiervoor nu de juiste omgeving.”


Revaliderend klimaat
De afdeling heeft een revaliderend klimaat en biedt de beste zorg voor vitale tot uiterst kwetsbare ouderen. Voor de patiënten resulteert de GTU in een kortere ligduur en een lager risico op complicaties en functionele achteruitgang. “We streven naar een zo goed mogelijk herstel met zo weinig mogelijk complicaties en terugkeer naar de woonsituatie van voor het ongeval.”
Mochten geriatrische trauma patiënten in aanmerking komen voor revalidatie dan zijn er korte lijnen met de Geriatrische Revalidatie Zorg (zoals de Linde van ketenpartner Alliade) welke is gesitueerd naast de afdeling klinische geriatrie.