Geriatrie

Geriatrie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met ouderen die meerdere aandoeningen hebben. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. De klinisch geriaters hebben veel ervaring met het vaststellen en behandelen van ziekten bij ouderen. Zij werken vaak in een multidisciplinair team met onder andere een gespecialiseerd geriatrisch verpleegkundige, fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, maatschappelijk werker, activiteitenbegeleider en psycholoog. Zo wordt er laagdrempelig overlegd en samengewerkt met andere specialismen en paramedische disciplines.

Problemen bij ouder worden
Tijdens het leven wordt het lichaam ouder en treden er vaak allerlei veranderingen tegelijk op. Bij ouderen kan er sprake zijn van verschillende klachten die niet direct op een bepaalde ziekte wijzen. Het is dan mogelijk dat uw huisarts u doorverwijst naar een klinisch geriater, die bekijkt wat de oorzaak van het probleem kan zijn. Veel voorkomende problemen van patiënten die een klinisch geriater bezoeken zijn:

 • Mobiliteitsproblemen en/of vallen; 
 • Geheugenproblematiek;
 • Plotselinge verwardheid;
 • Onverklaarde achteruitgang in het dagelijks functioneren; 
 • Polyfarmacie, ofwel het gebruiken van veel medicijnen tegelijkertijd;
 • Problemen met voeding of ondervoeding; 
 • Continentieproblemen; 
 • Somberheid, eenzaamheid en levensfase problematiek.

 

Op de Klinische Geriatrie worden patiënten opgenomen met ziektes die samenhangen met veroudering. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische, functionele en sociale problemen waar gespecialiseerde geriatrische behandeling voor nodig is.

 

Ander ziekteverloop

Bij ouderen verloopt ziekte vaak anders dan bij patiënten van andere leeftijden. Vaak is er sprake van meerdere klachten en aandoeningen tegelijk en verloopt het herstel trager. Deze afdeling is volledig aangepast aan oudere patiënten. Er is veel aandacht voor een veilige en therapeutische behandelomgeving. Ook proberen we om zoveel mogelijk een normaal dagritme aan te houden.

 

Werken aan herstel en zelfredzaamheid

We werken in een multidisciplinair team aan het herstel en behoud van zelfredzaamheid. Het team bestaat onder andere uit een klinisch geriater, physician assistant geriatrie, geriatrisch verpleegkundige, fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, logopediste, maatschappelijk werker, beeldend/muziektherapeut, geestelijk verzorger en psycholoog.

Op de polikliniek Geriatrie onderzoeken en behandelen we oudere mensen met ingewikkelde ziekteproblemen. Een aandoening uit zich bij ouderen regelmatig op een andere manier dan bij jongeren. Bij ouderen komen vaak meerdere klachten tegelijk voor. Deze ziekten en aandoeningen beïnvloeden elkaar, evenals de medicijnen die de oudere patiënt gebruikt.

 

Meerdere onderzoeken en behandelingen

Daarnaast kunnen bij ouderen tegelijkertijd veranderingen plaats vinden op lichamelijk, geestelijk, functioneel en sociaal gebied. Dit kan sneller tot klachten leiden, soms zonder dat er een duidelijke ziekte te herkennen is. Voor een goede behandeling zijn vaak meerdere onderzoeken en/of behandelingen noodzakelijk.

 

Specialisten

Voor een klinisch geriater kunt u, net als bij andere specialisten, doorverwezen worden naar de polikliniek door de huisarts. Voor een intakegesprek nemen we ruim de tijd. Op de polikliniek werkt de geriater binnen een multidisciplinair team. Afhankelijk van de klachten kunt u naast de arts en de  geriatrieverpleegkundige bijvoorbeeld ook onderzocht worden door een fysiotherapeut zoals op de valpolikliniek. Er zijn verschillende thema poli’s voor een aantal specifieke klachten;

 • Algemene polikliniek; bij ouderdomsziekten of -klachten of bij meerdere klachten tegelijkertijd;
 • Preoperatieve polikliniek; als u een (grote) operatie moet ondergaan;
 • Geheugenpolikliniek: als u zich zorgen maakt over uw geheugen;
 • Valpolikliniek: als u meer moeite krijgt met lopen (en/of valt).

 

De behandeling is gericht op het verbeteren van lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren en behoud van zelfredzaamheid. Daarmee kan de patiënt zo lang mogelijk in de thuissituatie blijven leven en een optimale kwaliteit van leven behouden.

 

Als u in Tjongerschans wordt opgenomen op een andere verpleegafdeling, kan bij geriatrische problemen het consultatieteam Geriatrie gevraagd worden. Dit team bestaat uit een geriater en een geriatrie-verpleegkundige. Als een oudere patiënt opgenomen wordt vanwege een gebroken heup of een acute opname voor iets anders en u  verhoogd kwetsbaar blijkt te zijn, komen wij standaard in consult.  Het consultatieteam Geriatrie geeft dan medische en/of verpleegkundige adviezen, soms eenmalig, soms blijft het team gedurende de hele opname betrokken. Uw eigen arts blijft eindverantwoordelijk voor de behandeling.

De geriatrische trauma unit (GTU) is een verpleegafdeling waar kwetsbare patiënten boven de 70 jaar verblijven met een botbreuk. Denk aan een gebroken heup. Een val waardoor deze patiëntengroep een bot breekt, is meestal niet het enige probleem. Vaak spelen er meerdere problemen tegelijkertijd. Daarbij gebruiken deze patiënten vaak veel verschillende medicijnen. Deze kwetsbare ouderen hebben een grotere kans op het ontwikkelen van problemen tijdens of door de ziekenhuisopname. Het herstel verloopt meestal ook minder snel.

 

Specialistische behandeling voor kwetsbare ouderen
Op de GTU werkt een team van verschillende specialisten en andere zorgverleners om deze kwetsbare ouderen zo goed mogelijk te behandelen. Er wordt intensief samengewerkt met de specialismen Traumatologie, Chirurgie, Orthopedie en Klinische Geriatrie. We streven naar een korte ligduur, een zo goed mogelijk herstel met zo weinig mogelijk complicaties en terugkeer naar het functioneringsniveau en de woonsituatie van voor het valongeval. 

 

Revaliderend klimaat
De GTU bevindt zich op de afdeling Klinische Geriatrie. Deze afdeling heeft een revaliderend klimaat. We werken in een multidisciplinair team aan het herstel en behoud van zelfredzaamheid. Er bestaat een vaste dagstructuur en we sturen er extra op om patiënten binnen een paar uur na de operatie te laten bewegen en goed te laten eten. Daarnaast heeft deze patiëntengroep vanwege cognitieve klachten behoefte aan rust en weinig prikkels. De patiënt ligt daarom altijd op een één- of tweepersoonskamer.

De best mogelijke zorgervaring

Wij staan dag en nacht voor u klaar