Verklaring Omtrent Gedrag

Voor sommige functies is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) als eis gesteld voor indiensttreding. Het gaat dan om functies waarin je werkt met kwetsbare personen of vertrouwelijke gegevens. Bij functies op de volgende afdelingen is een VOG nodig:

  • Centrum Vrouw, Moeder & Kind
  • ICT
  • AIC
  • MT
  • Beveiliging

Leidinggevenden kunnen verzoeken om ook voor andere functies een VOG in de aanstellingsprocedure op te nemen. Een VOG is aan te vragen bij de gemeente waar je woont. Je krijgt hiervoor een aanvraagformulier van Tjongerschans. De kosten zijn ongeveer € 40 en zijn voor rekening van Tjongerschans. Na het inleveren van de VOG krijg je de kosten terugbetaald.