Arbeidsvoorwaarden

Ziekenhuis Tjongerschans biedt alle medewerkers een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket. De basis wordt gevormd door de arbeidsvoorwaarden die zijn geregeld in de Cao Ziekenhuizen. Daarnaast heeft elke medewerker de beschikking over het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Met dit systeem kun je zelf keuzes maken in de samenstelling van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Contributie en lidmaatschap vergoed

Je hebt de mogelijkheid om de contributie van de beroepsvereniging of vakbond waar je lid van bent, te betalen uit het brutosalaris. 

Fietsplan

Dagelijks werken aan een betere conditie? Je kunt via ons meedoen aan het Nationale Fietsplan. Met de fietsregeling ben je verzekerd van jarenlang fietsplezier voor weinig geld. De fietsregeling kunt je ook gebruiken voor het kopen van een e-bike.

Levensfasebudget

Elke medewerker ontvangt, naast de vakantie-uren, een levensfasebudget in de vorm van uren. Je kunt zelf naar eigen inzicht en wensen het levensfasebudget opnemen. Bestedingsdoelen zijn bijvoorbeeld: 

  • tijdelijk minder werken;
  • verlenging bevallingsverlof;
  • gebruik ouderschapsverlof;
  • extra studietijd;
  • regelmatig langere vakantie;
  • structureel minder werken aan het einde van de carrière.

Als je vorige werkgever een vergelijkbaar spaarsysteem hanteerde, kun je jouw levensfasebudget overdragen aan ons. 

Levensloopregeling

Even een tijdje ertussenuit, omdat er meer is in het leven dan werken? Met de levensloopregeling kun je een deel van het brutosalaris sparen. Dit spaargeld kun je bijvoorbeeld gebruiken voor een sabbatical, studieverlof of eerder stoppen met werken. Door een wetswijziging is dit alleen nog mogelijk voor medewerkers die op 31 december 2011 al deelnemer waren aan de levensloopregeling en toen een saldo van minimaal 3.000 euro hadden. De regeling komt per 2022 helemaal te vervallen.

Pensioen

Als medewerker van Tjongerschans neem je deel aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

Prima bereikbaar met het openbaar vervoer

Ziekenhuis Tjongerschans is prima bereikbaar met het openbaar vervoer. Naast het treinstation van Heerenveen vertrekken diverse bussen richting het ziekenhuis. Liever lopen? In ongeveer 10 minuten ben je vanaf het station op je werk.

Reiskostenregeling

Je kunt gebruik maken van de mogelijkheid om jouw netto inkomen te verhogen door het inruilen van (een deel van) je eindejaarsuitkering tegen een extra reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer.

Verzekeringen

Medewerkers kunnen profiteren van collectiviteitkortingen bij diverse verzekeraars. Voor zorgverzekeringen geldt dat gezinsleden hier ook gebruik van kunnen maken.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met servicedeskhrm@tjongerschans.nl.