Optimaal werk- en leerklimaat

Tjongerschans kan alleen goede zorg leveren als onze medewerkers beschikken over de juiste kennis, houding en vaardigheden. Daarom besteden we veel aandacht aan opleiding, training en samenwerking. Onze filosofie hierbij is dat we een leven lang leren en continu verbeteren. Dat kan wanneer de intensiteit afgestemd is op wat mogelijk is binnen jouw werk- en privésituatie. Daarnaast vinden wij dat onze medewerkers zelf de regie hebben op hun leerweg en carrière. 

Ziekenhuis Tjongerschans is een erkend leerbedrijf voor diverse beroepsopleidingen. Van deze opleidingen verwelkomen wij jaarlijks zo’n 200 stagiaires. Daarnaast biedt het ziekenhuis de gelegenheid aan co-assistenten en arts-assistenten om praktijkervaring op te doen. Juist omdat het opdoen van praktijkervaring van essentieel belang is besteden wij veel aandacht aan de kwaliteit van de praktijk- en werkbegeleiding. Voor scholieren, met interesse voor de gezondheidszorg, werken wij mee aan oriëntatieprogramma's met opleidingsinstituten. Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het onderwijs in de zorgsector.  

 

Stagemogelijkheden
Jaarlijks spreken we in overleg met opleidingsinstituten het aantal stageplaatsen af voor de volgende opleidingen:

 • Commercieel
 • Facilitaire dienstverlening
 • ICT
 • Pedagogiek
 • Paramedische Sector
 • Secretarieel
 • Technische BOL opleidingen
 • Transport en Logistiek
 • Verpleging

Studenten verpleegkunde (mbo) leiden we op als zorgprofessionals van de toekomst. We werken hiervoor nauw samen met het ROC Friesland College met praktijkgestuurd leren. Dit heeft de volgende kenmerken:

 • De student start, vanaf het begin van de opleiding, direct en volledig in de praktijk.
 • Onderwijs vindt voornamelijk plaats in de instelling via workshops.
 • Het onderwijs wordt verzorgd door de studieloopbaanbegeleider/ docent van het Friesland College die verbonden is aan Tjongerschans en/of door professionals van Tjongerschans.
 •  De begeleiding van de studenten is een samenwerking tussen docenten van het Friesland College, werkbegeleiders en praktijkopleiders van Tjongerschans.
 • De nadruk ligt op zelfstandigheid van de student en het direct koppelen van de theorie aan de praktijk.
 • De student maakt een eigen rooster met stage- en studie-uren.

 

Praktijkgestuurd leren is een leerproces op basis van de volgende leerprincipes:

 • Een context met een uitdagende en betekenisvolle praktijk.
 • Een cyclus van doen en leren.
 • Verdieping op (eigen) leervragen.
 • Reflectie om continu bij te leren.
 • Didactische begeleiding die bijdraagt aan reflectie en zelfregie door de student.
 • Twee vormen van beoordelen: om te leren en om te beoordelen.

Ben je geïnteresseerd? Onderneem dan de volgende stappen:

 • Studenten van het Friesland College die belangstelling hebben voor leren in ziekenhuis Tjongerschans laten met een portfolio zien dat zij een juiste ontwikkeling hebben doorgemaakt om de stap naar de klinische zorg te kunnen zetten.
 • Het portfolio bevat bronnen en bewijzen voor de vastgestelde eisen als: persoonlijke competenties, reflecterend vermogen, ervaring en vermogen om leermomenten te benutten.
 • De student regelt zelf een gesprek met de huidige studieloopbaanbegeleider vanuit de ambitie om in een klinische setting leren en werken. Het portfolio wordt samen doorgenomen en gescreend. Samen wordt besloten tot het zetten van een vervolgstap.
 • De student heeft een match-/kennismakingsgesprek met een vertegenwoordiger van Tjongerschans en de studieloopbaanbegeleider vanuit het Friesland College die verbonden is aan het ziekenhuis. De uitkomst van het gesprek bepaalt de toezegging.

Tjongerschans is een lerende organisatie, waar in hoge mate collectief en bewust, methodisch wordt geleerd. We stellen hoge eisen aan onze medewerkers op het gebied van deskundigheid, toewijding en inzet. Daarom organiseren we jaarlijks een flink aantal bij- en nascholingsactiviteiten voor het eigen personeel.

 

Interne opleidingsmogelijkheden
Het volgen van een interne opleiding is afhankelijk van het aantal vacatures. De theorie wordt gevolgd bij een opleidingsinstituut, het praktijk gedeelte in Tjongerschans. Momenteel worden onder andere de volgende opleidingen gevolgd:

 

 • Anesthesiemedewerker
 • Cardiac care verpleegkundige
 • Gipsverbandmeester
 • Intensive care verpleegkundige
 • Kinderverpleegkundige
 • Neurologieverpleegkundige
 • Obstetrische en gynaecologische verpleegkundige
 • Oncologieverpleegkundige
 • Operatieassistent
 • Physician AssistantMRI-laborant
 • Spoedeisende hulp verpleegkundige
 • TOA (technisch oogheelkunde assistent)
 • Vasculair diagnostisch vaatlaborant

 

Wil je een van de interne opleidingen volgen? Stuur dan een open sollicitatie naar: opleidingen@tjongerschans.nl. Of naar ons adres:
Ziekenhuis Tjongerschans
Afdeling HRM
Postbus 10500
8440 MA Heerenveen

 

 

Tjongerschans beschikt over een skillslab. Dit is voor medewerkers een leer- en oefenomgeving. Hier kunnen in nagebootste situaties, vaardigheden worden geoefend zonder daarmee de patiënt te belasten. Medewerkers leren hier nieuwe technieken, handelingen en het omgaan met nieuwe apparatuur. Een leertraject wordt meestal afgesloten met een praktijktoets.

Kan ik als student verpleegkunde zelf solliciteren naar een stageplaats binnen Tjongerschans?
Verpleegkundige stages voor de opleidingen mbo-v en hbo-v lopen via verschillende onderwijsinstellingen in de regio. Zo hebben we samenwerkingsafspraken met de Hanzehogeschool, NHL Stenden Hogeschool en het Friesland College. 

 

Voorziet het ziekenhuis ook in beroepsoriëntatie?
Ja, wij werken hier samen met de onderwijsinstelingen aan oriëntatieprogramma's.

 

Biedt het ziekenhuis ook werkervaringsplaatsen?
Er zijn enkele werkervaringsplaatsen die ingevuld worden in overleg met het UWV, re-integratiebureaus of de gemeente. Dit gebeurt via de afdeling HRM, e-mail: opleidingen@tjongerschans.nl.

 

Kan ik buiten mijn school om proberen een stageplaats te bemachtigen?
Dit kan alleen wanneer er geen samenwerkingsafspraken zijn met de onderwijsinstellingen.