Optimaal werk- en leerklimaat

Tjongerschans kan alleen goede zorg leveren als onze medewerkers beschikken over de juiste kennis, houding en vaardigheden. Daarom besteden we veel aandacht aan opleiding, training en samenwerking. Onze filosofie hierbij is dat we een leven lang leren en continu verbeteren. Dat kan wanneer de intensiteit afgestemd is op wat mogelijk is binnen jouw werk- en privésituatie. Wij vinden dat onze medewerkers zelf de regie moeten hebben op hun leerweg en carrière. Uiteraard binnen de mogelijkheden die de organisatie heeft. 

Ziekenhuis Tjongerschans is een erkend leerbedrijf voor diverse beroepsopleidingen. Van deze opleidingen verwelkomen wij jaarlijks zo’n 200 stagiaires. Daarnaast biedt het ziekenhuis de gelegenheid aan co-assistenten en arts-assistenten om praktijkervaring op te doen. Voor scholieren, met interesse voor de gezondheidszorg, bestaat de mogelijkheid zich te oriënteren op één of meerdere beroepen. Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het onderwijs in de zorgsector. Het opdoen van praktijkervaring is daarbij van essentieel belang. Daarom besteden wij veel aandacht aan de kwaliteit van de praktijk- en werkbegeleiding.

 

Stagemogelijkheden
Jaarlijks spreken we in overleg met opleidingsinstituten het aantal stageplaatsen af voor de volgende opleidingen:

 • Commercieel
 • Facilitaire dienstverlening
 • ICT
 • Pedagogiek
 • Paramedische Sector
 • Secretarieel
 • Technische BOL opleidingen
 • Transport en Logistiek
 • Verpleging

De leerafdeling is een samenwerking tussen Tjongerschans en het Friesland College.

 

Blijven leren 
In de praktijkleercontext van Tjongerschans leren leerlingen zelfstandig te werken. De competentie ‘leren leren’ staat hoog in het vaandel. Anders dan in de klassieke beroepspraktijkvorming (bpv) komt de leerling niet alleen om het werk te leren, maar ook om zichzelf te ontwikkelen. De visie op leren van de Tjongerschans is ‘levenslang leren’. Een medewerker blijft zich ontwikkelen. Ook na het behalen van het diploma.

 

Bedside teaching
Leerafdelingen werken volgens de methode van bedside teaching. Iedere cursist kan vanaf de eerste dag ervaring opdoen in praktijksituaties. Daarbij zijn leervragen van cursisten bepalend voor elke stap in het leerproces. De praktijkopleider ondersteunt hierbij de cursist. Gedurende hun stage wordt aan iedere cursist een verpleegkundige gekoppeld als persoonlijk begeleider. De cursisten werken eerst uitsluitend onder begeleiding, maar in de loop van de stage verlenen zij steeds vaker zelfstandig zorg onder eindverantwoordelijkheid van de verpleegkundige. Door deze leermethode krijgen de cursisten de kans om met vele facetten van het verpleegkundige vak, zoals het verplegen van patiënten, de doktersvisite, patiëntenlogistiek, verpleegkundig handelen, maar ook met andere facetten van werken in de zorgsector kennis te maken. Een sector die -met de verdere vergrijzing van de bevolking en de verwachte personeelstekorten in de zorg- meer dan ooit perspectief biedt voor mensen die door hun functie ook iets willen betekenen voor anderen. Dat Tjongerschans een aantrekkelijke werkgever is, blijkt uit het feit dat vele cursisten -na afronding van hun opleiding- zijn blijven werken in het ziekenhuis.

 

Win-win-situatie 
Doordat het aantal formatieplaatsen voor gediplomeerde verpleegkundigen ongewijzigd blijft, en de cursist dus boven het aantal reguliere formatieplaatsen is ingepland, biedt het vele voordelen. In het vierde leerjaar leggen de cursisten na twintig weken een proeve van bekwaamheid af. Als dit met goed gevolg is afgerond, kunnen zij de volgende twintig weken -onder supervisie-  zelfstandig werken als verpleegkundige. Gevolg is dat voor gediplomeerden tijd beschikbaar komt voor het werken aan kwaliteitsprojecten, deskundigheidsbevordering en scholing. Voor alle partijen is er sprake van een win-win-situatie.

 

Ook patiënten komt het ten goede, want dankzij de inzet van cursisten zijn er meer handen aan het bed, is er meer persoonlijke aandacht voor de patiënt, kan er vaker en meer een luisterend oor worden geboden. Bovendien vinden patiënten het leuk om iets te kunnen bijdragen aan de opleiding van de cursisten. Doordat de cursisten bijvoorbeeld tijdens het visitelopen van de arts hun vragen stellen, krijgen zowel patiënt als cursist de gewenste relevante informatie. Geconcludeerd mag worden dat voor alle partijen de leermethode van de Leerafdelingen positief is.

Tjongerschans is een lerende organisatie, waar in hoge mate collectief en bewust, methodisch wordt geleerd. We stellen hoge eisen aan onze medewerkers op het gebied van deskundigheid, toewijding en inzet. Daarom organiseren we jaarlijks een flink aantal bij- en nascholingsactiviteiten voor het eigen personeel.

 

Interne opleidingsmogelijkheden
Het volgen van een interne opleiding is afhankelijk van het aantal vacatures. De theorie wordt gevolgd bij een opleidingsinstituut, het praktijk gedeelte in Tjongerschans. Momenteel worden onder andere de volgende opleidingen gevolgd:

 

 • Operatieassistent
 • Anesthesiemedewerker
 • Intensive care verpleegkundige
 • Cardiac care verpleegkundige
 • Obstetrische en gynaecologische verpleegkundige
 • Kinderverpleegkundige
 • Oncologieverpleegkundige
 • Neurologieverpleegkundige
 • Spoedeisende hulp verpleegkundige
 • Gipsverbandmeester
 • Vasculair diagnostisch vaatlaborant

 

Ook bieden we de opleidingen:

 • MRI-laborant (Emrin, Utrecht) www.emrin.nl
 • TOA (technisch oogheelkunde assistent) www.dutchhealthtecacademy.nl

 

Wil je een van de interne opleidingen volgen? Stuur dan een open sollicitatie naar: opleidingen@tjongerschans.nl. Of naar ons adres:
Ziekenhuis Tjongerschans
Afdeling HRM
Postbus 10500
8440 MA Heerenveen

 

 

Tjongerschans beschikt over een modern skillslab. Dit is voor alle medewerkers een leer- en oefenomgeving. Hier kunnen in nagebootste situaties, vaardigheden worden geoefend zonder daarmee de patiënten te belasten. Medewerkers leren hier nieuwe technieken, handelingen en het omgaan met nieuwe apparatuur. Een leercyclus wordt afgesloten met een toets.

 

Hoe is het Skillslab te gebruiken?   
In het Skillslab zijn oefenpoppen en fantomen aanwezig om zo de totale zorg voor patiënten te kunnen nabootsen. Uiteraard kun je er ook terecht voor specifieke vaardigheden zoals het inbrengen van infusen, sondes of katheters. Het lokaal is verder ingericht met één computer waarop je protocollen en achtergrondinformatie kunt vinden. Ook beschikt het ziekenhuis over een leslokaal waarin je gebruik kunt maken van de aanwezige laptops. Beide lokalen kunnen gehuurd worden door externe organisaties. Stuur voor meer informatie een mail naar opleidingen@tjongerschans.nl.

Kan ik als verpleegkundige student zelf solliciteren naar een stageplaats binnen Tjongerschans?
Verpleegkundige stages voor de opleidingen MBO-V en HBO-V lopen via verschillende onderwijsinstellingen in de regio. Zo hebben we samenwerkingsovereenkomsten met de Hanzehogeschool, NHL Stenden Hogeschool en het Friesland College. Als je niet uitgenodigd bent door je school om te solliciteren dan kan je sollicitatie niet in behandeling worden genomen.

 

Verzorgt het ziekenhuis ook beroepsoriënterende stages?
Ja, met de onderwijsinstelingen zijn hierover afspraken gemaakt. Het aanvragen van een beroepsoriënterende stage loopt via de onderwijsinstelling.

 

Kan ik mijn maatschappelijke stage in het ziekenhuis lopen?
Nee, deze stage is niet mogelijk in de Tjongerschans.

 

Biedt het ziekenhuis ook werkervaringsplaatsen?
Er zijn enkele werkervaringsplaatsen die ingevuld worden in overleg met het UWV, re-integratiebureaus of de gemeente. Dit gebeurt via de afdeling HRM, e-mail: opleidingen@tjongerschans.nl.

 

Kan ik buiten mijn school om proberen een stageplaats te bemachtigen?
Voor alle stages geldt dat stageaanvragen in overleg gaat met de onderwijsinstellingen.