“De combinatie van het medische en het contact met de mensen spreekt mij het meeste aan.”

Markus Zijlstra heeft van februari tot juni 2021 stage gelopen op de afdeling Longgeneeskunde en Cardiologie van Tjongerschans. Als vervolg op zijn stage heeft hij in de periode van augustus 2021 tot januari 2022 samen met drie andere studenten vanuit de NHL Stenden onderzoek gedaan naar het huidige traject leerwerkbegeleiding in het ziekenhuis. “De onderzoeken hebben ervoor gezorgd dat de kwaliteit van begeleiding beter is geworden.”

Markus is altijd geïnteresseerd geweest in het menselijk lichaam en de mensen in zijn omgeving noemen hem ‘sociaal en iemand die omkijkt naar anderen’, daarom heeft hij na het VWO de keuze gemaakt voor HBO-V. Voor de afstudeerstage heeft Markus zich via het praktijkbureau van NHL Stenden ingeschreven voor een stage in het ziekenhuis. “Mijn voorkeur ging uit naar de longgeneeskunde. Uiteindelijk bleek dat dit bij Tjongerschans een combi-afdeling is met de Cardiologie. Dubbel zo leuk dus!” Op deze afdeling heeft Markus vervolgens veel geleerd. Zo kon hij onder andere zijn kennis vanuit de Minor Klinisch redeneren in acute situaties, direct toepassen. Markus geeft aan dat hij vooral veel heeft geleerd in het snel schakelen en prioriteren van werkzaamheden binnen de (beschouwende) afdeling.

Samen met drie andere HBO-V studenten werd er in duo’s in opdracht van de afdeling Opleidingen/HRM onderzocht of het huidige leerwerktraject nog aansloot op de wensen van zowel de werkbegeleiders als de stagiaires binnen Tjongerschans. “Samen met medestudenten hebben we onderzocht wat werkbegeleiders nodig hebben om de (zorg)student op een juiste manier te kunnen begeleiden. Ook is er nagegaan wat stagiaires nodig hebben om tot een goed leerproces te komen. De bevindingen vanuit de beide onderzoeken zijn gebundeld en daarvan hebben beide duo’s een advies opgesteld.” Markus vertelt dat er zeven thema’s zijn die de basis van het advies vormen; van leerwerkbegeleiderstrainingen tot overleggen tussen werkbegeleiders.

Tijdens zijn stageperiode op afdeling 3B Longgeneeskunde/Cardiologie werden ook de zeven CanMEDS-rollen, met in totaal 24 kernbegrippen, getoetst. Daar mocht hij grotendeels zelf invulling aangeven. Tijdens het praktijkonderdeel op afdeling 3B heeft Markus drie praktijksituaties ervaren die zeer betekenisvol voor hem zijn geweest en die hij gekoppeld heeft aan zestien kernbegrippen. Deze situaties variëren van een gezondheidsvoorlichting geven aan een longpatiënt tot het leiden van een artsenvisite en het opnemen en overbrengen van een complexe longpatiënt. Markus zegt daarbij dat hij met name van de complexere situaties veel heeft geleerd: “Al deze situaties zorgen ervoor dat je rugzak met ervaring telkens groter wordt!” Gedurende het eerder genoemde onderzoek werden de laatste acht kernbegrippen getoetst.

Bij de slogan ‘Goede zorg raakt ons allemaal’, denkt Markus direct aan de drie kernwaarden van Tjongerschans: bevlogen, professioneel verantwoordelijk en mensgericht. “Dit zijn drie dingen die ik graag meeneem in de zorg aan de patiënten. Ik ben erg bevlogen, richt mij op de mensen en kijk vanuit de patiënt. Ik denk daarbij dat goede zorg ons zeker allemaal raakt en dat je het samen moet doen voor de patiënt.”

Tot slot blikt Markus naar de toekomst. Die staat voor hem in het teken van zich specialiseren. Zijn voorkeur gaat daarbij uit naar de opleiding tot anesthesiemedewerker op de OK en deze opleiding kan binnen Tjongerschans gedaan worden. “De combinatie van het medische en het contact met de mensen spreekt mij het meeste aan.” Voor de komende tijd blijft Markus aan het werk in het ziekenhuis op de verpleegafdeling 3B en in de cohort.

 

Onze stagiairs

Ben je benieuwd naar de verhalen van andere stagiairs? 

Lees meer verhalen