Skillslab

Tjongerschans beschikt over een modern skillslab. Dit is voor alle medewerkers een leer- en oefenomgeving. Hier kunnen in nagebootste situaties, vaardigheden worden geoefend zonder daarmee de patiënten te belasten. Medewerkers leren hier nieuwe technieken, handelingen en het omgaan met nieuwe apparatuur. Een leercyclus wordt afgesloten met een toets.

Hoe is het Skillslab te gebruiken?   

In het Skillslab zijn oefenpoppen en fantomen aanwezig om zo de totale zorg voor patiënten te kunnen nabootsen. Uiteraard kun je er ook terecht voor specifieke vaardigheden zoals het inbrengen van infusen, sondes of katheters. Het lokaal is verder ingericht met één computer waarop je protocollen en achtergrondinformatie kunt vinden. Ook beschikt het ziekenhuis over een leslokaal waarin je gebruik kunt maken van de aanwezige laptops. Beide lokalen kunnen gehuurd worden door externe organisaties. Stuur voor meer informatie een mail naar opleidingen@tjongerschans.nl.