De leerafdeling

De leerafdeling is een samenwerking tussen Tjongerschans en het Friesland College.

Blijven leren 

In de praktijkleercontext van Tjongerschans leren leerlingen zelfstandig te werken. De competentie ‘leren leren’ staat hoog in het vaandel. Anders dan in de klassieke beroepspraktijkvorming (bpv) komt de leerling niet alleen om het werk te leren, maar ook om zichzelf te ontwikkelen. De visie op leren van de Tjongerschans is ‘levenslang leren’. Een medewerker blijft zich ontwikkelen. Ook na het behalen van het diploma.

Bedside teaching

Leerafdelingen werken volgens de methode van bedside teaching. Iedere cursist kan vanaf de eerste dag ervaring opdoen in praktijksituaties. Daarbij zijn leervragen van cursisten bepalend voor elke stap in het leerproces. De praktijkopleider ondersteunt hierbij de cursist. Gedurende hun stage wordt aan iedere cursist een verpleegkundige gekoppeld als persoonlijk begeleider. De cursisten werken eerst uitsluitend onder begeleiding, maar in de loop van de stage verlenen zij steeds vaker zelfstandig zorg onder eindverantwoordelijkheid van de verpleegkundige. Door deze leermethode krijgen de cursisten de kans om met vele facetten van het verpleegkundige vak, zoals het verplegen van patiënten, de doktersvisite, patiëntenlogistiek, verpleegkundig handelen, maar ook met andere facetten van werken in de zorgsector kennis te maken. Een sector die -met de verdere vergrijzing van de bevolking en de verwachte personeelstekorten in de zorg- meer dan ooit perspectief biedt voor mensen die door hun functie ook iets willen betekenen voor anderen. Dat Tjongerschans een aantrekkelijke werkgever is, blijkt uit het feit dat vele cursisten -na afronding van hun opleiding- zijn blijven werken in het ziekenhuis.

Win-win-situatie 

Doordat het aantal formatieplaatsen voor gediplomeerde verpleegkundigen ongewijzigd blijft, en de cursist dus boven het aantal reguliere formatieplaatsen is ingepland, biedt het vele voordelen. In het vierde leerjaar leggen de cursisten na twintig weken een proeve van bekwaamheid af. Als dit met goed gevolg is afgerond, kunnen zij de volgende twintig weken -onder supervisie-  zelfstandig werken als verpleegkundige. Gevolg is dat voor gediplomeerden tijd beschikbaar komt voor het werken aan kwaliteitsprojecten, deskundigheidsbevordering en scholing. Voor alle partijen is er sprake van een win-win-situatie.

Ook patiënten komt het ten goede, want dankzij de inzet van cursisten zijn er meer handen aan het bed, is er meer persoonlijke aandacht voor de patiënt, kan er vaker en meer een luisterend oor worden geboden. Bovendien vinden patiënten het leuk om iets te kunnen bijdragen aan de opleiding van de cursisten. Doordat de cursisten bijvoorbeeld tijdens het visitelopen van de arts hun vragen stellen, krijgen zowel patiënt als cursist de gewenste relevante informatie. Geconcludeerd mag worden dat voor alle partijen de leermethode van de Leerafdelingen positief is.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met opleidingsadviseur Gezina Sloots, opleidingen@tjongerschans.nl.