Zorgverlenersportaal

Voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde is het mogelijk om via het Zorgverlenersportaal (ZVP) van Tjongerschans inzage te krijgen in het ziekenhuisdossier van patiënten (alléén van patiënten die zijn ingeschreven op naam (ION), of van patiënten van andere zorgverleners in de eigen organisatie). In het ZVP heeft u onder andere toegang tot afspraken, laboratorium uitslagen of medicatiegegevens.

Het portaal is te bereiken via http://zorgverleners.mijntjongerschans.nl/

Account aanvragen

Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde kunnen toegang aanvragen tot het ZVP. Voorwaarden hieraan zijn dat zij werken bij een vaste organisatie en over een persoonlijke UZI-pas beschikken. Om inloggegevens te verkrijgen, stuurt u een mail aan onze accountmanager verwijzers (fokje.nagelhout@tjongerschans.nl) met de volgende gegevens:

  • volledige naam,
  • eigen AGB code
  • UZI-nummer (let op! er zijn 3 nummers op de pas: UZI-nummer, UZI-pasnummer en UZI-abonneenummer),
  • de naam van de huisartsenpraktijk of instelling waar u werkzaam bent

Wanneer er een account is aangemaakt, wordt dit aan u doorgegeven.

ZORG-ID

Om het ZVP te kunnen bereiken, dient er op uw PC of laptop de ZORG-ID applicatie geïnstalleerd te zijn. Meer informatie en tips met betrekking tot de installatie van deze software kunt u vinden op: https://www.vzvz.nl/zorg-id

VZVZ is onder andere verantwoordelijk voor de uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. ZORG-ID is hierin het onafhankelijke platform dat identificatie, authenticatie en autorisatie faciliteert. ZORG-ID is in feite een middenlaag tussen de specifieke toepassingen van de leveranciers en de techniek van de UZI-pas en andere authenticatiemiddelen.

Doordat ZORG-ID toelating tot het dataverkeer en gebruikte toepassingen goed reguleert, bestaat er een veilig en betrouwbaar platform met een groot gebruiksgemak in de dagelijkse praktijk van de zorgprofessionals. ZORG-ID voldoet aan alle relevante standaarden van wet- en regelgeving.