Verwijzen via zorgdomein

Zorgverzekeraars hebben gezamenlijk bepaald dat de volgende beroepsgroepen als verwijzer naar medisch specialistische zorg in aanmerking komen:

  • Huisarts
  • Medisch specialist
  • Arts voor verstandelijk gehandicapten
  • Specialist
  • Jeugdarts
  • Bedrijfsarts (voor arbeidsgerelateerde aandoeningen)
  • Psychiater (als de patiënt in een GGZ-instelling verblijft)
  • Verloskundige
  • Verpleegkundig specialist
  • Tandarts (voor kaakchirurgische behandeling)

 

Waarnemend huisarts

Waarnemend huisartsen verzoeken wij om altijd te verwijzen via ZorgDomein uit naam van de praktijkhouder van de praktijk/huisarts met patiënt ION waarvoor wordt waargenomen

(+ bijbehorende AGB code, en dus niet met de eigen AGB code of de AGB code van de praktijk).

Alleen dan komt de verwijzing op de juiste manier in ons systeem binnen, en zal deze ook administratief (bijvoorbeeld met betrekking tot declaraties) goed kunnen worden afgehandeld.

Zie voor meer informatie over ‘verwijzen namens’ in ZorgDomein het screenshot hieronder, of: https://support.zorgdomein.com/hc/nl/articles/115002872073-Machtigen-en-werken-namens-een-collega: