Urostoma

Een urostoma is een verbinding van de urinewegen naar buiten. Een urostoma is nodig als urine niet meer langs de natuurlijke weg uw lichaam kan verlaten.

De meest gebruikte operatietechniek is de uitvoering volgens ‘Bricker'. Dit wil zeggen dat we een stukje darm aan de ene kant verbinden met de twee urineleiders en dat het andere uiteinde in de buikwand wordt gehecht en geopend.

We kunnen ook onderhuids een reservoir aanbrengen wat met katheteriseren wordt geleegd. Hiervoor zijn twee technieken: de ‘Kock-pouch' en de ‘Indianapouch’.

Het aanbrengen van een urostoma kan het gevolg zijn van verschillende aandoeningen, zoals:

  • Aangeboren afwijkingen (bijvoorbeeld Spina Bifida of Multiple Sclerose);
  • Kanker;
  • Incontinentie;
  • Chronische blaasontstekingen;
  • Continue blaaskrampen.

Meestal wordt een urostoma aan de rechterkant van de buik aangebracht.

Tijdelijk of blijvend

Een urostoma is altijd blijvend.

Opvangmateriaal

Bij een urinestoma wordt de urine opgevangen in een opvangzakje met een kraantje.