Urodynamisch onderzoek (UDO)

Urodynamisch onderzoek (UDO) is een onderzoek naar de functie van de lage urinewegen (blaas en afsluitmechanisme). Het is een inwendig onderzoek. Doel van het urodynamisch onderzoek is om na te gaan wat de oorzaak is van uw plasklachten.

Urodynamisch onderzoek doen we meestal wanneer u last heeft bij het plassen of van ongewild urineverlies (incontinentie). We doen het ook wanneer u naast plasproblemen nog andere aandoeningen heeft, bijvoorbeeld van het zenuwstelsel. Wanneer niet duidelijk is waardoor uw klachten worden veroorzaakt, kunnen we met urodynamisch onderzoek beter inzicht krijgen in de oorzaak van uw probleem.

Werkwijze

Door dunne slangetjes in te brengen via uw plasbuis en endeldarm kunnen we metingen verrichten van uw blaasinhoud, blaasdruk, de afsluiting van uw blaas, het eventuele urineverlies, de uitstroomsnelheid van de urine en de spanning van uw bekkenbodemspieren. De meetresultaten worden met een computer verwerkt. Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is thuis geen speciale voorbereiding nodig. Met medicatie om blaaskramp te onderdrukken moet u een week van te voren stoppen. Vrouwen mogen zich van onderen wel scheren in verband met de pleisters die de katheters op zijn plaats moeten houden.

Het onderzoek vindt poliklinisch plaats en wordt uitgevoerd door een verpleegkundige en/of doktersassistente. De verpleegkundige brengt u naar een kleedkamer waar u de kleding van uw onderlichaam kunt uittrekken. De kleding van het bovenlichaam mag u aanhouden.

Het onderzoek begint altijd met een lege blaas. Hierna neemt u plaats op de onderzoekstafel met uw benen in de beensteunen. Vervolgens wordt de uitgang van uw plasbuis gereinigd met desinfecteervloeistof. De verpleegkundige brengt een dun slangetje (katheter) via de plasbuis in uw blaas. Via deze katheter meten we het restant urine dat nog in de blaas aanwezig. Vervolgens brengen we weer een katheter in via de plasbuis in de blaas en door deze katheter wordt tijdens het onderzoek de blaas langzaam gevuld. De laatste katheter wordt via de anus in de endeldarm ingebracht voor meting van de druk. Het inbrengen van de slangetjes is niet pijnlijk, maar kan wel een onaangenaam gevoel geven.

De slangetjes worden op uw huid vastgeplakt met behulp van pleisters, zodat deze op hun plaats blijven. Op de billen rondom de anus worden enkele elektrodeplakkers bevestigd, waarmee we de activiteit van de bekkenbodemspieren kunnen meten.

Het onderzoek

U ondergaat dit onderzoek meestal in zittende houding, waarbij u op een soort toilet zit, of eventueel liggend op een speciale onderzoekstafel. Via het slangetje in uw blaas vullen we uw blaas met steriel water. Tijdens het vullen meet de computer de druk in uw blaas en via de katheter in de endeldarm meten we de druk in de buik. Zodra u de eerste aandrang voelt om te plassen, moet u dit aangeven. Tijdens het onderzoek verzoeken we u meermalen om te hoesten of te persen. Dit is met name van belang als u last heeft van ongewild urineverlies (incontinentie). Uw blaas wordt verder gevuld, totdat u aangeeft dat u sterke drang tot plassen hebt en de plas niet meer op kunt houden. Dan wordt het vullen gestopt.

Wanneer de verpleegkundige het aangeeft, mag u proberen uit te plassen langs het slangetje in de blaas. Daarna worden de slangetjes en plakkers verwijderd en is het onderzoek afgelopen.

Nazorg

De uroloog bespreekt met u de uitslag van het onderzoek. Als dit niet meteen kan, maken we een afspraak met u. Na het onderzoek kunt u vrijwel direct naar huis. Gebruik van eigen auto of openbaar vervoer is geen probleem.

Bijwerkingen

U kunt op de dag van het onderzoek nog last hebben van een pijnlijk en branderig gevoel tijdens en na het plassen. Tevens kan een verhoogde plasdrang aanwezig zijn. Dit komt omdat de plasbuis is geïrriteerd door de slangetjes.

Bij sommige patiënten blijven bovengenoemde klachten enkele dagen aanwezig. Dit is niet verontrustend. In enkele gevallen treedt bloedverlies op via de plasbuis. Het is raadzaam om na het onderzoek extra te drinken. Wanneer u na het onderzoek langdurig klachten houdt, veel pijn of koorts krijgt, of als u aanmerkelijk moeilijker kunt plassen, neemt u dan contact op met uw behandelend arts.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?

Als u door ziekte of om andere redenen bent verhinderd uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt worden geholpen.