Skeletscintigrafie

Met een skeletscintigrafie - ofwel botscan - maken we computeropnames van uw skelet. Een radioactieve vloeistof maakt eventuele afwijkingen in uw botweefsel zichtbaar.

Hoe werkt een botscan?

U krijgt voor het onderzoek radioactieve vloeistof ingespoten in een bloedvat van uw arm. Uw skelet neemt deze stof binnen enkele uren op. U drinkt in die periode 1 liter water. Zo nemen uw botten de stof beter op. Daarna gaat u op de onderzoekstafel liggen en maakt de scanner een scan van uw hele lichaam. Soms krijgt u een extra scan direct nadat de vloeistof bij u is ingespoten of maken we na de scan een extra foto. Dit bespreekt uw arts van tevoren met u.

Hoe lang duurt een botscan?

Een botscan duurt 30 tot 60 minuten. De botscan wordt een paar uur na de injectie gemaakt. U hoeft in die tijd niet in het ziekenhuis te blijven.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

De nucleair geneeskundige beoordeelt de uitwerkingen van de computeropnamen. Hij of zij geeft de uitslag door aan uw arts. Uw arts bespreekt met u de uitslag van het onderzoek.