Orchidopexie

Wanneer de testikel zich niet in het scrotum bevindt en daar ook niet door uitwendige massage in kan worden gebracht, noemen we dit orchidopexie. Deze aandoening dwarsboomt de ontwikkeling van de zaadbal en daarmee de productie van zaadcellen en mannelijke geslachtshormonen. Van alle geboren jongens hebben er 4 tot 7 per 1000, één of twee niet ingedaalde zaadballen.

Hoe ontstaat dit?

Al tijdens de zwangerschap dalen bij jongetjes de zaadbal en de zaadstreng vanuit de buik in naar het scrotum (balzak). Deze indaling kan op verschillende momenten stil komen te staan. Een (eventuele) behandeling is afhankelijk van de mate waarin de zaadbal is ingedaald. We maken onderscheid tussen:

 • Retractiele testis;
  De zaadbal is in feite normaal ingedaald maar wordt er door spierwerking steeds uit getrokken.
 • Retentio testis:;
  De zaadbal bevindt zich ergens in het normale indalingstraject, maar kan niet in het scrotum gemasseerd worden.
 • Ectopische testis;
  De zaadbal bevindt zich buiten het normale indalingstraject.
 • Cryptorchisme.
 • De zaadbal is helemaal niet te ontdekken.

Bij retractiele testis is geen behandeling nodig. Bij de retentio testis en de ectopische testis is een operatie de enige mogelijkheid. Bij cryptorchisme doen we eerst nader onderzoek. Komt het eenzijdig voor, dan kijken we met een kijkoperatie (laparoscopie) of de zaadbal aanwezig is en zo ja, waar die zich bevindt. Komt het aan beide zijden voor, dan moet hormoononderzoek uitwijzen of er een zaadbal aanwezig is.

Het moment van de operatie

Het beste moment om te opereren hangt af van het tijdstip waarop we de afwijking ontdekken. Als dit gebeurt voor het einde van het tweede levensjaar van uw kind, raden we aan om de operatie aan het einde van het tweede levensjaar uit te voeren. Wanneer de diagnose later wordt gesteld, kunnen we het tijdstip van de operatie aanpassen aan uw persoonlijke omstandigheden.

Het is bij de behandeling belangrijk dat de chirurg de voorgeschiedenis van uw kind goed kent, met betrekking tot de lokalisatie van de testikels. Het is daarom verstandig om de gegevens van het consultatiebureau en eventueel de schoolartsendienst op te vragen.

De operatie

We doen deze operatie onder algehele verdoving (narcose) in de dagbehandeling of in een kortdurende opname.

Bij de retentio testis en de ectopia testis zoeken we via een sneetje in de lies de zaadbal met zaadleider op. Vervolgens halen we de zaadbal via een sneetje onder in de balzak naar beneden.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico's. Ook bij deze operatie is er een kans op complicaties. Er zijn vroege en late complicaties. Tot de vroege complicaties horen eigenlijk alleen de problemen met de wondgenezing en bloeduitstortingen in het operatiegebied. De late complicaties kunnen zijn een onbevredigend cosmetisch resultaat, toch een uitblijven van de normale ontwikkeling van de zaadbal en eventueel beschadiging van de structuur in de zaadstreng.

Na de operatie

De eerste dagen na de operatie heeft uw zoon pijn die vrij snel afneemt. U kunt hem hiervoor paracetamol geven. Het is normaal dat uw zoon een lichte koorts heeft tot ongeveer 38,5 graden hebben. Deze verhoging neemt in de loop van enkele dagen af tot normaal.

Het is mogelijk dat uw zoon als gevolg van de narcose wat misselijk is. Hij kan dan het beste eerst een beetje drinken. Later zal hij, als alles goed gaat, vanzelf om meer vragen. Het kan zijn dat hij een keer moet overgeven.

De dag na de operatie kan het verband worden verwijderd en mogen de wonden nat worden. Bij kinderen die nog een luier dragen moet de luier regelmatig worden verschoond om langdurig contact met urine of ontlasting te voorkomen.

Over het algemeen geven kinderen zelf heel goed aan ze aan kunnen. Oudere kinderen kunnen na enkele dagen weer naar school, maar mogen dan nog niet fietsen of meedoen met gymnastiek, zwemmen of andere sporten.