Dubbel J katheter

Een JJ (of dubbel J) katheter is een inwendige katheter. Het doel van deze katheter is om de urineafvloed uit uw nier naar uw blaas toe te waarborgen. De katheter blijft in de juiste positie dankzij twee krullen die eraan vastzitten: een krul in uw nier en een krul in uw blaas.

Het inbrengen van een JJ katheter is alleen noodzakelijk als de doorloop van urine tussen uw nier en blaas wordt verhinderd. We spreken dan van obstructie.

Een van de meest voorkomende oorzaken van obstructie is een steen die in de urineleider geklemd zit. Wanneer de urine dan niet kan passeren, ontstaat stuwing in de nier. Dit kan samengaan met hevige pijnaanvallen.

Als de gestuwde nier geïnfecteerd raakt, ontstaat een bedreigende situatie en is zelfs sprake van een spoedindicatie tot inbrengen van de JJ katheter. Deze moet de gestuwde, ontstoken nier dan ontlasten. Wanneer de infectie tot rust komt, kan in tweede instantie de steen verwijderd worden.

We kunnen ook een JJ katheter inbrengen als voorbereiding op een operatieve ingreep aan uw nier, in verband met een steenverwijdering of vernauwing van de overgang van uw nier naar uw urineleider. Het kan ook nodig zijn uw nier te ontlasten als de urineleiders van buitenaf worden dichtgedrukt, bijvoorbeeld door een gezwel in uw onderbuik.

Een alternatieve behandeling is het plaatsen van een uitwendige katheter via de rug, direct in de nier. Dit noemen we een nefrostomie katheter.

Voorbereiding

Indien de ingreep niet met spoed wordt verricht, stopt u van te voren met bloedverdunnende medicijnen (Sintrom, Marcoumar, Acetosal, Persantin). Dit gebeurt uiteraard in overleg met uw arts. De verpleegkundige neemt u mee naar een kleedkamer waar u uw onderkleding kunt uittrekken. De bovenkleding kunt u tijdens het onderzoek aanhouden. In de kleedkamer is ook een toilet waarop u voor het onderzoek kunt uitplassen. Het onderzoek begint met een lege blaas.

De ingreep

De verpleegkundige vraagt u plaats te nemen op een onderzoekstafel. Daarna legt u uw benen in de beensteunen. Via uw plasbuis wordt een kijker ingebracht in uw blaas. Hiermee plaatsen we via de opening van de urineleider in uw blaas eerst een draad in uw nier. Via deze draad brengen we de katheter op de juiste plek. Tijdens deze procedure maken we enkele röntgenfoto’s om te controleren of de katheter in de goede positie is. Als de katheter met 1 krul in de nier en de andere krul in de blaas ligt, is de procedure klaar.

Complicaties

Complicaties van het inbrengen zijn:

  • Bij uitzondering kan de urineleider door het opvoeren van de katheter geperforeerd raken en lekkage van urine vertonen. Dit kunnen we met de JJ katheter voldoende draineren;
  • Soms lukt het niet om de katheter te plaatsen, bijvoorbeeld als de doorgang erg nauw is of als we de opening van de urineleider in de blaas niet kunnen vinden. Soms is het dan noodzakelijk om een uitwendige drain (nefrostomiekatheter) te laten plaatsen via de radiologie afdeling;
  • Soms ontstaat er koorts na het inbrengen van een JJ katheter. Dit kan ook ontstaan als de uroloog heeft geprobeerd een JJ katheter in te brengen maar dit niet gelukt. Bij koorts boven de 38,5 graden adviseren wij u contact op te nemen met uw arts of diens waarnemer;
  • Zolang de JJ katheter in de nier en de blaas aanwezig is kan er bloed bij de urine aanwezig zijn. Dit is onschuldig. De krul in de blaas kan een toegenomen, soms zelfs wat pijnlijke plasdrang veroorzaken. Tijdens het plassen kan er wat urine door de katheter naar de nier teruglopen. Dit kan een wat onaangenaam gevoel veroorzaken in de nierstreek.

Verwisselen van de katheter

Als u een permanente katheter krijgt, kan deze langere tijd in uw urineleider blijven zitten. Hoe lang de katheter kan of moet blijven zitten hangt af van uw aandoening en van het type katheter. De katheter kan via de blaas verwijderd of gewisseld worden.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om andere redenen bent verhinderd uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt worden geholpen.