imgHeader01

We zorgen voor goede beveiliging

We besteden veel tijd aan de beveiliging van onze IT-systemen en onze persoonsgegevens. In 2015 hebben wij een Functionaris gegevensbescherming aangesteld die erop toeziet dat wij ons aan de wet houden. Gaat er een keer iets mis? Dan komen we in actie. Datalekken lossen we op en melden we aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en aan u als dat nodig is.

 

We hebben een geheimhoudingsverklaring getekend

Via onze CAO en via hun arbeidscontract hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend. We gaan zorgvuldig om met gegevens die u aan ons toevertrouwt. En alleen bevoegde medewerkers waarmee u een behandelrelatie heeft mogen uw gegevens inzien en verwerken.

 

Er is toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken

  • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) naleven.
  • De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert of wij de rechten van patiënten goed naleven en of wij de NEN informatiebeveiligingsnormen naleven, die van invloed zijn op veilige zorgverlening.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.