imgHeader01

Taken en bevoegdheden Cliëntenraad

De taken en bevoegdheden van de cliëntenraad zijn wettelijk vastgelegd. Voor het uitoefenen van zijn taken heeft de cliëntenraad een aantal bevoegdheden:

 

 • Adviesrecht
 • Verzwaard adviesrecht
 • Recht op informatie
 • Recht van voordracht van een bestuurslid 

 

Adviesrecht

 

De Cliëntenraad (CR) mag altijd advies uitbrengen, gevraagd of ongevraagd. Over een aantal onderwerpen moet de Tjongerschans altijd de mening van de CR vragen. De CR heeft onder andere het recht van advies over:

 

 • Samenwerking of fusie met een andere instelling
 • Opheffing, verhuizing of een ingrijpende verbouwing
 • Een belangrijke wijziging in de organisatie
 • Inkrimping of uitbreiding van specialismen
 • Benoeming van de leden van de directie en van de raad van bestuur
 • Begroting en jaarrekening
 • Algemeen toelatingsbeleid voor cliënten en beëindiging van zorgverlening

 

Echter als de Tjongerschans het niet eens is met het advies moet de directie eerst overeenstemming proberen te bereiken met de CR. Als dit niet lukt, kan het ziekenhuis van het advies afwijken.

 

Verzwaard adviesrecht

 

Sommige onderwerpen zijn van zeer direct belang voor de cliënten van de Tjongerschans. Over deze onderwerpen kan het ziekenhuis alleen besluiten nemen als de cliëntenraad ermee instemt. De raad heeft dan verzwaard adviesrecht. Dit recht heeft betrekking op:

 

 • Het algemeen beleid van de Tjongerschans over:
  • Veiligheid
  • Gezondheid
  • Hygiëne
  • Geestelijke verzorging en maatschappelijke bijstand
  • Recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten
  • Het kwaliteitsbeleid
 • De klachtenregeling en het aanwijzen van personen die klachten behandelen
 • Een wijziging in de regeling voor de cliëntenraad en andere voor cliënten geldende regelingen.
 • De benoeming van een afdelingshoofd (van een verpleegafdeling)

 

De cliëntenraad heeft geen vetorecht. Als de directie een besluit toch wil nemen, moet zij dat voorleggen aan een commissie van vertrouwenslieden. Deze commissie probeert eerst te bemiddelen. Lukt dat niet, dan doet zij een bindende uitspraak.

 

Recht op informatie

 

Om goed te kunnen functioneren heeft de cliëntenraad tijdig goede informatie nodig. De directie van de Tjongerschans heeft met de cliëntenraad afgesproken welke informatie zij op welk moment verstrekt.

 

Recht van voordracht van een bestuurslid

 

De cliëntenraad heeft het recht om ten minste één persoon bindend voor te dragen voor benoeming in de directie of de Raad van Toezicht.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.