imgHeader01

Samenstelling Cliëntenraad

De cliëntenraad van de Tjongerschans bestaat uit zeven personen. Deze personen voelen zich nauw betrokken bij de zorg in de regio. Ieder van deze levert vrijwillig, vanuit zijn eigen ervaring, opleiding en achtergrond, een bijdrage aan de inspraak van de cliënt op het beleid van de Tjongerschans.

 

Nieuwe leden

 

Nieuwe leden kunnen zijn voorgedragen door bijvoorbeeld patiëntenverenigingen of hebben gereageerd op een daarvoor geplaatste advertentie. In alle gevallen vinden er sollicitatiegesprekken plaats. Tijdens deze gesprekken lichten de zittende leden de mogelijke kandidaten uitgebreid voor over het werk van de cliëntenraad. Vervolgens bekijken we of het zinvol en verstandig is voor de betreffende persoon om plaats te nemen in de raad.

 

Samenstelling

 

De Cliëntenraad bestaat uit de volgende leden:

 

de heer Bert Smid ( voorzitter)

de heer Evert den Drijver

mevrouw Hedwich Rinkes

mevrouw Minie de Vries

de heer Peter Bos

mevrouw Joop Karssiens (mevr)

mevrouw Baukje Kramer

mevrouw Marga kuipers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.