imgHeader01

De Cliëntenraad

 

Binnen Tjongerschans kunnen patiënten meedenken en meepraten over het ziekenhuisbeleid. Hiervoor is een cliëntenraad (CR) opgezet. De leden van de CR vertegenwoordigen iedereen die om wat voor reden te maken krijgt met de Tjongerschans. Dit kunnen (potentiële) patiënten en hun familie zijn, maar ook bezoekers en patiëntenverenigingen. Daarom spreken we liever van cliëntenraad in plaats van patiëntenraad.

 

De CR komt eenmaal per maand bijeen (uitgezonderd de zomermaanden).

Eenmaal per twee maanden is er overleg met de Raad van Bestuur en maximaal tweemaal per jaar met de Raad van Toezicht.

 

Meepraten over beleid

 

De CR komt op voor de belangen van de cliënt en wil de cliënt van de Tjongerschans inspraak geven. Deze moet kunnen meepraten over het beleid van de Tjongerschans om zijn positie in het ziekenhuis te blijven verbeteren. Hierdoor wordt zorgverlening beter afgestemd op de wensen en behoeften van cliënten; een optimale kwaliteit van ziekenhuiszorg, zonder wachttijden en met een prettige behandeling.

 

Aandachtspunten van de CR zijn:

 

  • Bejegening van de cliënt
  • Tijd en aandacht voor de cliënt
  • Veiligheid
  • Privacy
  • Wachttijden
  • Communicatie
  • Tweedeling in de zorg
  • Medisch technisch handelen versus basiszorg
  • Recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten
  • Huisvesting

 

Cliëntenraad, géén klachtencommissie

 

De CR behandelt geen individuele klachten. Voor een klacht over bijvoorbeeld een afdeling of een medewerker of over een medische ingreep in het ziekenhuis is er een klachtenprocedure

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.