imgHeader01

Veiligheid

Onze patiënten en cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat ze in de Tjongerschans in veilige handen zijn. In een organisatie met meer dan 1000 medewerkers kan het niet anders dan dat er wel eens iets fout gaat. Wij zijn al jaren actief bezig om het aantal fouten zoveel mogelijk te beperken

 

De Tjongerschans is evenals andere ziekenhuizen bezig met het invoeren van een Veiligheidsmanagementsysteem. De belangrijkste onderdelen van zo’n (door de overheid verplicht gesteld) VMS zijn:

 

  • Een incidentmeldingssysteem waarbij medewerkers op een ‘veilige’ manier incidenten kunnen melden, zonder dat de melding leidt tot maatregelen gericht tegen de melder. Alle meldingen worden besproken en onderzocht op leerpunten voor de organisatie. De Tjongerschans heeft al 15 jaar een dergelijk systeem en heeft het onlangs weer verbeterd

 

  •  Een systematische inventarisatie van veiligheidsrisico’s in onze (zorg)processen. Hierdoor weten we wat de kritische punten in een proces zijn, kunnen we deze punten in de gaten houden en we kunnen verbeteringen aanbrengen in het betreffende proces om de veiligheid te vergroten. De Tjongerschans betrekt ook alle verpleegkundigen en specialisten bij het signaleren van eventuele risico's om zo continu de veiligheid verder te verbeteren.  

 

De directie heeft met instemming van het bestuur van de medische staf en het managementteam, ervoor gekozen de komende periode in te zetten op de uitwerking en de invoering van het nieuwe beleidsplan en de verdere doorontwikkeling van het VMS.

  

Patiëntveiligheidskaart

U kunt een belangrijke bijdrage leveren aan veiligheid van zorg. Op de kaart staan tips die patiënten als geheugensteuntje kunnen gebruiken tijdens hun behandeling. Bijvoorbeeld: geef aan als u iets niet begrijpt, of schrijf op welke medicijnen u gebruikt.

 

Klik hier voor de Patiëntveiligheidskaart.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.