imgHeader01

Wachttijden Tjongerschans 10-04-2018

Naast toegangstijden bestaan er ook wachttijden. Wachttijd betreft de tijd die u moet wachten op een bepaalde poliklinische of klinische behandeling in de Tjongerschans. De meting is in kalenderdagen en wordt weergegeven in weken. Per specialisme wordt van een aantal behandelingen aangegeven hoelang patiënten de wachttijd de afgelopen 3 maanden is geweest (eerste kolom) en hoe lang patiënten actueel moeten wachten (tweede kolom). Bij de historische wachttijd moeten wij een landelijke definitie hanteren die kijkt naar de tijd tussen het eerste contact en de daadwerkelijke ingreep. De wachttijden kunnen in sommige gevallen afwijken van de werkelijke wachttijd voor uw behandeling. Dit kan vele oorzaken hebben, bij voorbeeld omdat u zelf graag pas in een bepaalde periode geholpen wilt worden of omdat er medisch inhoudelijke redenen zijn om sneller te opereren of juist eerst een andere behandeling te laten plaatsvinden. 

 

Wachttijden vorige week 

 

Wachttijden behandeling  

 

 

Specialisme Omschrijving ingreep Wachttijd historisch (in dagen) Actuele wachttijd (in dagen)
Chirurgie Operatieve verwijdering borstkanker (heelkunde) 14,0 14,0
Chirurgie Operatieve behandeling van carotispathologie m.b.t. doorbloeding/ continuiteit (heelkunde, thoraxchirurgie) 4,0 7,0
Chirurgie Operatieve verwijdering kanker van dikke darm (heelkunde) 24,0 14,0
Chirurgie Galblaasverwijdering (heelkunde) 21,0 28,0
Chirurgie Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis) (heelkunde) 29,0 28,0
Chirurgie Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) in verband met PAOD (heelkunde) 12,0 28,0
Chirurgie Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene) (heelkunde) 41,0   
Chirurgie Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) (heelkunde, dermatologie) 15,0   
Chirurgie Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm (heelkunde) 19,0 28,0
Dermatologie Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) (heelkunde, dermatologie) 43,0   
Gynaecologie Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering (gynaecologie) 92,0 112,0
Gynaecologie Sterilisatie vrouw als zelfstandige verrichting (gynaecologie) 60,0 28,0
Gynaecologie Operatieve behandeling stressincontinentie (gynaecologie, urologie) 66,0 42,0
Keel-Neus-Oor Heelkunde Tonsillectomie en/of adenotomie (keel-, neus- en oorheelkunde) 33,0 28,0
Keel-Neus-Oor Heelkunde Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot (keel-, neus- en oorheelkunde) 86,5 35,0
Keel-Neus-Oor Heelkunde Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes (keel-, neus- en oorheelkunde) 22,0 21,0
Neurochirurgie Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose (orthopedie, neurochirurgie) 21,0 35,0
Oogheelkunde Initiële staaroperatie (oogheelkunde) 45,0 35,0
Orthopedie Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom (heelkunde, orthopedie, plastische chirurgie) 26,0   
Orthopedie Initiële totale heupvervanging (orthopedie) 45,5 42,0
Orthopedie Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie (orthopedie) 24,0 21,0
Orthopedie Initiële totale knie vervanging (orthopedie) 63,0 42,0
Orthopedie Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling) (heelkunde, orthopedie) 28,0 28,0
Urologie Operatieve behandeling prostaatcarcinoom (urologie) 102,5 28,0
Urologie Sterilisatie man (urologie, heelkunde) 28,0 29,0

 

*Door de enorme toestroom van vrouwen (ook van buiten ons verzorgingsgebied) die deze ingreep ondergaan t.g.v. de verwijdering van Essure veertjes is de wachttijd voor deze groep hoger dan normaal en kan afwijken van de hier getoonde wachttijd. Wij streven ernaar iedereen zo snel mogelijk te helpen en doen onze uiterste best capaciteit vrij te maken om deze wachtlijst weg te werken. Echter, wij voelen als perifeer ziekenhuis ook een plicht naar onze andere patiënten. Wij hanteren hierbij de volgorde van aanmelden op onze wachtlijst en de eventuele restricties in type ingreep, medische urgentie en specialist.

 

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.