imgHeader01

Wachttijden Tjongerschans 20-06-2017

Naast toegangstijden bestaan er ook wachttijden. Wachttijd betreft de tijd die u moet wachten op een bepaalde poliklinische of klinische behandeling in de Tjongerschans. De meting is in kalenderdagen en wordt weergegeven in weken. Per specialisme wordt van een aantal behandelingen aangegeven hoelang patiënten de wachttijd de afgelopen 3 maanden is geweest (eerste kolom) en hoe lang patiënten actueel moeten wachten (tweede kolom). Bij de historische wachttijd moeten wij een landelijke definitie hanteren die kijkt naar de tijd tussen het eerste contact en de daadwerkelijke ingreep. De wachttijden kunnen in sommige gevallen afwijken van de werkelijke wachttijd voor uw behandeling. Dit kan vele oorzaken hebben, bij voorbeeld omdat u zelf graag pas in een bepaalde periode geholpen wilt worden of omdat er medisch inhoudelijke redenen zijn om sneller te opereren of juist eerst een andere behandeling te laten plaatsvinden.

 

Wachttijden vorige week 

 

Wachttijden behandeling 

 

Specialisme  Omschrijving ingreep Wachttijd historisch (in weken) Actuele wachttijd (in weken)
Chirurgie/Dermatologie Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) 0  8,0
Chirurgie Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene)  2  6,0
Chirurgie Galblaasverwijdering 2 6,0
Chirurgie Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis) 3 4,0
Chirurgie Operatieve behandeling van carotispathologie m.b.t. doorbloeding/ continuiteit 1 1,0
Chirurgie Operatieve verwijdering borstkanker  3 2,0
Chirurgie Operatieve verwijdering kanker van dikke darm 1 3,0
Chirurgie Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) in verband met PAOD 8 4,0
Gynaecologie Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering  8 10,0
Gynaecologie Operatieve behandeling stressincontinentie  7 10,0
Gynaecologie Sterilisatie vrouw  3   
Keel-, neus- en oorheelkunde  (KNO arts) Tonsillectomie en/of adenotomie  4 6,0
Keel-, neus- en oorheelkunde  (KNO arts) Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes 5 6,0
Keel-, neus- en oorheelkunde  (KNO arts) Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot  4 4,0
Neurochirurgie Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose  2  6,0
Oogheelkunde Initiële staaroperatie 5 6,0
Orthopedie Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 4 2,0
Orthopedie Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom  4 2,0
Orthopedie Initiële totale heupvervanging 6 8,0
Orthopedie Initiële totale knie vervanging  7 10,0
Orthopedie Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling) 3 4,0
Urologie Operatieve behandeling prostaat 3 13,0
Urologie Sterilisatie man  0 8,0
Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.