imgHeader01

Keurmerk

Ziekenhuis Tjongerschans heeft onderstaande keurmerken.

 

 

 

 

   

Ziekenhuis Tjongerschans heeft  opnieuw het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis gekregen. Dit geeft aan dat de zorg optimaal is ingericht op oudere patiënten. Vier ouderenbonden (Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM) reiken dit keurmerk uit aan ziekenhuizen die hun zorg en inrichting goed afstemmen op de specifieke zorgvragen en behoeften van (kwetsbare) ouderen.

 

 

De Hart&Vaatgroep heeft het Vaatkeurmerk 2016 uitgereikt aan Ziekenhuis Tjongerschans Heerenveen. 

Het Vaatkeurmerk is voor veel ziekenhuizen aanleiding om de vaatzorg beter te organiseren. Het keurmerk helpt vaatpatiënten een keuze te maken voor een ziekenhuis waar goede vaatzorg wordt aangeboden. In 2015 ontving ziekenhuis Tjongerschans ook het Vaatkeurmerk.

 

 

 

Ziekenhuis Tjongerschans heeft het landelijk erkende roze lintje van de Borstkanker-vereniging Nederland (BVN) 2016 ontvangen.Dit betekent dat het ziekenhuis in Heerenveen borstkankerzorg biedt op het hoogste niveau.  

Ziekenhuis Tjongerschans (Heerenveen) voldoet, net als vorig jaar, aan alle verplichte criteria om het ‘roze lintje’ voor borstkankerzorg te behalen. 

 www.monitorborstkanker.nl

 

 

De patiëntenwijzer Darmkanker is geactualiseerd. Ziekenhuis Tjongerschans voldoet aan de 10 minimale voorwaarden voor goede zorg vanuit patiëntenperspectief.

In de patiëntenwijzer Darmkanker wordt getoond wat de patiëntenorganisaties stellen als minimale voorwaarden voor goede darmkankerzorg en welke ziekenhuizen hieraan voldoen.

Via de bibliotheek op www.kanker.nl is de patiëntenwijzer Darmkanker te bekijken.

www.kanker.nl/levenmetkanker

 

 

De Landelijke Vakgroep Aandachts-functionarissen Kindermishandeling (LVAK) heeft het protocol rond kindermishandeling en huiselijk geweld, dat ziekenhuis Tjongerschans gebruikt, getoetst.

Dit voldoet volgens de LVAK aan de richtlijnen. Hiermee hanteert de Tjongerschans, als eerste ziekenhuis in Friesland, een protocol dat aan alle wettelijke richtlijnen voldoet.

De LVAK is een beroepsorganisatie ter bevordering van de deskundigheid rond de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.

 

 

Ziekenhuis Tjongerschans heeft het groene vinkje voor goede stomazorg van de Nederlandse Stomavereniging ontvangen. De Tjongerschans voldoet aan alle minimale voorwaarden voor goede stomazorg zoals de Nederlandse Stomavereniging heeft gesteld. De Nederlandse Stomavereniging heeft samen met stomadragers, stomaverpleegkundigen, chirurgen en urologen deze minimale normen ontwikkeld. 

De informatie is bedoeld voor de patiënt die een colo- of ileostoma krijgt of heeft. Op een eenvoudige manier kan men betrouwbare informatie over de stomazorg in Nederlandse ziekenhuizen bekijken en vergelijken. Ook worden vragen beantwoord over wat een stomadrager mag verwachten van de zorg.

 

Het Centrum voor Vrouw, Moeder & Kind heeft een verlenging verkregen van het WHO/UNICEF certificaat Zorg voor Borstvoeding. In 2011 werd dit certificaat voor het eerst behaald.

  Het Klinisch Chemisch Laboratorium en de Trombosedienst van ziekenhuis Tjongerschans bezitten sinds 2004 het CCKL-keurmerk (www.cckl.nl). Dit erkende keuringsbewijs geeft aan dat onze laboratoria voldoen aan de strenge kwaliteitsnormen die CCKL stelt; we gaan zorgvuldig om met de lichaamsmaterialen die we van patiënten onderzoeken.

Het Centrum voor Vrouw, Moeder & Kind van Ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen is in het bezit van drie Smiley’s. De stichting Kind en Ziekenhuis heeft tot doel het welzijn van het kind te bevorderen vóór, tijdens en na een opname in het ziekenhuis. Meer info via 

 www.kindenziekenhuis.nl.

 

   

Met het Keurmerk Veiligvoedsel toont een organisatie aan dat zij voldoet aan de warenwettelijke eisen omtrent hygiëne en voedselveiligheid. Om in aanmerking te komen voor het Keurmerk Veiligvoedsel.nl dient een organisatie een 7,5 of hoger te scoren tijdens de keuring. Tijdens deze keuring wordt er op 250 tot 500 punten getoetst. Tevens mag er tijdens de keurmerkaudit geen blokkadepunt optreden (een afwijking die de voedselveiligheid direct in gevaar brengt/kan brengen). Jaarlijks vindt er een herkeuring voor het Keurmerk Veiligvoedsel.nl plaats.

   

Ziekenhuis Tjongerschans heeft ook dit jaar weer het vinkje voor goede en veilige prostaatkankerzorg ontvangen.

 

De ProstaatKankerStichting kent dit keurmerk toe aan ziekenhuizen die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.