imgHeader01
U bevindt zich hier:

Wat betekent "Beter met zorg" voor u?

Friesland is een provincie met weidse vergezichten. Dat betekent dat je ver kunt kijken en veel ziet. De Tjongerschans heeft de afgelopen tijd goed om zich heen gekeken om het maatschappelijke landschap in zich op te nemen en zijn plaats daarin te bepalen. Als Heerenveens ziekenhuis hebben wij een spilfunctie in de zorg in onze regio. Maar wat is nodig om die rol optimaal te vervullen, gegeven de snelle ontwikkelingen om ons heen?

 

Zorg voor beter

Sinds ons laatste beleidsplan, in 2002, is er veel veranderd. De financiering is ingrijpend gewijzigd - en dat proces gaat nog door. Marktwerking en concurrentie hebben hun intrede gedaan. Verder stellen patiënten, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en zorgverzekeraars zich steeds kritischer op. Terecht vragen zij om kwaliteit, profilering en transparante zorgprestaties voor een redelijke prijs.

 

 

In het beleidsplan 2009-2013  willen wij u graag laten zien hoe de Tjongerschans in deze veranderende context wil opereren – in de breedste zin van het woord. Het motto waarmee we begonnen was ‘Beter met zorg’. Nu ligt hier de uitkomst: een plan voor de periode 2009-2013.

 

Zorg voor patiënten

Als patiënt kunt u in de volgende pagina’s lezen hoe onze zorg nog beter zal worden, waar u dat aan kunt zien en wat we gaan doen om u gastvrij te ontvangen in ons vernieuwde ziekenhuis. ‘Beter met zorg’ betekent niet dat wij alles kunnen. Soms zullen we taken juist aan anderen overlaten - in het belang van u als patiënt, maar ook met het oog op een verantwoorde bedrijfsvoering.

 

Zorg voor ketenpartners

Als ketenpartner wordt u in het beleidsplan duidelijk gemaakt waar wij de samenwerking willen versterken. De zorg in ons ziekenhuis is immers maar een deel van de zorg die onze patiënten nodig hebben. ‘Beter met zorg’ is daarom ook ‘beter met ketenzorg’. En ook aan zorgverzekeraars laten we graag zien dat de Tjongerschans een betrouwbare partner is en een efficiënt en onderscheidend zorgaanbod heeft.

 

Leidraad en meetlat

Het beleidsplan is geen vrijblijvende verzameling voornemens. Het zal een leidraad zijn voor onze keuzes. Maar het is ook een instrument om te beoordelen of we waarmaken wat we beloven. In jaarplannen zullen we daarom steeds nagaan waar we zijn en wat ons te doen staat om de doelen dichterbij te brengen.

 

Een succesvolle knieoperatie met de meest geschikte techniek, een onderzoek op zaterdag, een gezonde en verrassend lekkere maaltijd, een glimlach in de lift: het zijn deze details die tellen. Tezamen maken zij ons tot wat wij willen zijn: een gastvrij en modern kwaliteitsziekenhuis, dat sterk geworteld is in Heerenveen en in de regio.

 

Directie Tjongerschans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.