POP-poli

POP staat voor psychiatrie, obstetrie (verloskunde) en pediatrie (kindergeneeskunde). Als je een psychiatrische aandoening hebt en zwanger bent of zwanger wil worden, dan heb je goede adviezen nodig voor jou en je kind.

Gebruik je medicijnen, bijvoorbeeld antidepressiva of antipsychotica? Welke kan je beter wel blijven gebruiken en welke moet je aanpassen? Kan je baat hebben bij hulp tijdens je zwangerschap? En zo ja welke hulp dan? Heb je eerder een depressie gehad na de bevalling? Wat kan je dan doen om de kans op herhaling te verkleinen? Dit zijn allemaal vragen waar een team op een POP-poli samen met jou naar kijkt.

Het consult

De verloskundige, huisarts of gynaecoloog verwijst je naar deze poli. Het gesprek duurt ongeveer 45 minuten. Meestal is het een eenmalig consult waarbij je een advies krijgt. De gynaecoloog, de psychiater en de kinderarts zijn er bij. Je partner of iemand die je vertrouwt is van harte welkom. Je start met een vragenlijst die je direct kan invullen. Deze vragenlijst gaat over je stemming en of je angstige en/of depressieve gevoelens hebt.

We vragen daarna eerst hoe het met je gaat. En als je zwanger bent of er problemen zijn met je zwangerschap. We vragen naar je medische en psychische voorgeschiedenis. Of je in het verleden een psychiatrische aandoening hebt gehad en of dat nu nog speelt. Of je medicijnen gebruikt en hoe je daarover denkt. Verder vragen we naar je sociale situatie.

Als we je situatie voldoende begrijpen en ook hoe jij daarin staat, kunnen we een advies geven. Bijvoorbeeld het advies om met medicatie te starten of juist te stoppen of de dosering aan te passen. Het kan ook zijn dat we adviseren om je door te verwijzen naar een andere hulpverlener. De kinderarts legt uit wat het gebruik van eventuele medicijnen betekent voor je kind en of dit gevolgen heeft na de geboorte. De gynaecoloog vertelt je wat een psychiatrische aandoening of het gebruik van medicijnen voor invloed kan hebben op je zwangerschap.

Als je toestemt, brengen we je huisarts en/of verloskundige op de hoogte van het gesprek en het advies.

Nog niet zwanger?

Ben je nog niet zwanger, maar wil je weten welke invloed een zwangerschap kan hebben op je psychiatrische aandoening en andersom? Dan kan je ook een verwijzing vragen voor de POP-poli.