Pijnbestrijding met lachgas

Toepassing van lachgas is minder ingrijpend dan een ruggenprik en kan door de eigen verloskundige worden toegediend als de zwangere vrouw kiest voor een poliklinische bevalling in Tjongerschans.

Wat is lachgas?

Lachgas is een mengsel van stikstofgas en zuurstof dat wordt ingeademd. Onderzoek naar de werkzaamheid van lachgas voor de pijnbehandeling tijdens de bevalling, laat zien dat vrouwen duidelijk minder pijn hebben. Bij 40-50% van de vrouwen helpt lachgas voldoende en is geen andere pijnbestrijding meer nodig. Lachgas heeft geen invloed op het verloop van de bevalling en ook geen effect op de baby.

Tijdens het gebruik van lachgas blijf je bij volle bewustzijn. Het lachgas wordt via een masker ingeademd en in de longen opgenomen in het bloed. Het vermindert de pijn na een paar ademhalingen vrijwel direct. De werking stopt enkele minuten na het beèˆindigen van de behandeling.

Via een speciaal dubbelmasker kun je het lachgas zelf inhaleren. Het gas dat tijdens de toediening ontsnapt en de uitgeademde lucht, wordt afgezogen.

Voordelen

  • Lachgas werkt snel, binnen enkele minuten.
  • Je maakt de bevalling bewust mee.
  • Lachgas is snel uit je lichaam als de toediening stopt.
  • Je hebt het gevoel van controle omdat je het zelf toedient.
  • Lachgas heeft geen schadelijke gevolgen voor de baby.

Nadelen

  • Rondlopen is niet mogelijk vanwege de apparatuur waarmee lachgas wordt toegediend.
  • Lachgas kan alleen worden gebruikt tijdens de ontsluiting en niet tijdens het persen, omdat je daar geconcentreerd voor moet zijn.
  • Lachgas als pijnbestrijding is bij ongeveer 50% van de vrouwen als voldoende effectief gebleken.

Bijwerkingen

Lachgas kan enkele bijwerkingen hebben, maar is veilig voor de baby. In vergelijking met andere middelen voor pijnbestrijding heeft lachgas de minste bijwerkingen voor moeder en kind. Mogelijke bijwerkingen kunnen zijn: misselijkheid, slaperigheid, overgeven, dromerigheid.