Sportloket Heerenveen

Chronisch zieke of revaliderende patiënten kunnen in ziekenhuis Tjongerschans gebruik maken van het sportloket. Tijdens het spreekuur bespreken patiënten samen met de beweegconsulent de mogelijkheden tot bewegen en sporten. Het doel is om een zo actief mogelijke levensstijl te bereiken. Op een verantwoorde manier. De persoonlijke situatie van de patiënt staat hierin centraal.

Hoe verloopt het advies?
De patiënt start met een intakegesprek. Door vragen te stellen, brengt de beweegconsulent de problematiek in kaart, inclusief de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de patiënt. Op basis van dit onderzoek geeft de beweegconsulent een beweeg/sportadvies op maat. Na het intakegesprek heeft de patiënt nog een aantal malen(kosteloos!) contact met de beweegconsulent over de voortgang. Waar nodig wordt het advies bijgesteld.

Hoe kunt u gebruik maken van het Sportloket?
Patiënten kunnen door hun behandelend medisch specialist/sportarts/revalidatiearts/therapeuten doorverwezen naar het sportloket. Of men kan zelf een afspraak maken.(voor gegevens zie onder)

Het belang van een actief leven
Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op de gezondheid, ook voor mensen met een chronische aandoening. Kleine aanpassingen in de dagelijkse levensstijl kunnen de conditie al verbeteren. Ook helpt bewegen en (aangepast) sporten bij het vergroten van sociale contacten. Een half uur per dag actief bewegen is al voldoende.

Contact
Het sportloket Heerenveen is een samenwerkingsverband van ziekenhuis Tjongerschans, Revalidatie Friesland, gemeente Heerenveen en Sport Fryslân. Het sportloket is gevestigd op de afdeling Revalidatie (routenummer 68) en is op dinsdags geopend van 13.00 tot 16.00 uur. Contact via telefoonnummer 06 - 10 14 29 45 of via e-mail naar sportloket@tjongerschans.nl.