ECG

Een ECG of hartfilmpje is een van de eerste onderzoeken die u krijgt bij klachten in de borststreek. Een ECG maakt een grafiek van de elektrische activiteit van uw hart. Het hartritme ontstaat door elektrische stroompjes die zich als een golf over uw hart bewegen. Deze stroompjes stimuleren de hartspiercellen om samen te trekken.

Het samentrekken van het hart gebeurt in een goed georganiseerde volgorde: eerst de boezems van het hart, dan de tussenwand en als laatste de hartkamers. Op het hartfilmpje zijn de verschillende fasen van uw hartslag te zien.

Uitleg letters van het ECG

De verschillende fasen van de hartslag worden aangegeven met de letters P, Q, R, S en T.

De betekenis van die letters is:

  • P-top: het samentrekken van de boezems;
  • PR-segment: de vertraging van de prikkel in de AV-knoop tussen boezems en kamers;
  • Q-dal: het samentrekken van de scheidingswand tussen de linker- en rechterkamer;
  • QRS-complex: het samentrekken van de hartkamers;
  • T-top: het ontspannen van de hartspier en weer opladen voor de volgende hartslag.

De QT-tijd omvat het samentrekken van de kamers en de rustfase waarin de hartspiercellen zich herstellen. Na de T-top begint het hele proces weer opnieuw.

Maken ECG

Het maken van een ECG duurt slechts enkele minuten en doet geen pijn.

Voor het maken van een ECG worden 10 elektroden op uw huid geplakt: 2 op uw polsen, 2 op uw enkels en 6 op uw borst. Voor een eenvoudig ECG zijn de elektroden op de polsen en enkels al voldoende.

De elektroden zijn met het ECG-apparaat verbonden en registreren de elektrische stroompjes die uw hartspiercellen laten samentrekken.

De cardioloog kan de volgende aandoeningen afleiden uit de ECG-grafiek:

  • Hartritmestoornissen;
  • Zuurstofgebrek van de hartspier;
  • Een acuut hartinfarct;
  • Een eerder doorgemaakt hartinfarct;
  • Vergroot hart (hypertrofie).