Spoedeisende Hulp (SEH)

Op de afdeling SEH van Tjongerschans kunt u 24 uur per dag terecht voor spoedeisende hulp. U kunt de volgende manieren bij onze SEH binnenkomen:

  • Na verwijzing door uw huisarts
  • Na een 112-melding met de ambulance

De SEH heeft 7 behandelkamers, waaronder een traumakamer, een resuscitatiekamer en een gipskamer. Faciliteiten voor aanvullend onderzoek, zoals de CT-scan, zijn aangrenzend aan de SEH.

De medewerkers
Op de SEH werkt een team van SEH-artsen, Arts-assistenten, verpleegkundigen en secretaresses nauw met elkaar samen. Samen met de hoofdbehandelaar (bijvoorbeeld de chirurg, internist, longarts, cardioloog, neuroloog, geriater of orthopeed) zijn zij verantwoordelijk voor de primaire opvang van alle patiënten die op de SEH binnenkomen. Ook laboratoriummedewerkers en röntgenlaboranten komen veel op de SEH.

Anamnese, lichamelijk onderzoek, eventuele aanvullende diagnostiek en de eerste behandeling vinden allemaal plaats op de SEH. Als u moet worden opgenomen in ons ziekenhuis, dragen we u over aan de medisch specialist die dan de hoofdbehandelaar wordt.

Werkwijze
Wanneer u op de SEH komt, stellen we eerst de ernst van uw aandoening vast. Hoe ernstiger de aandoening, hoe eerder u aan de beurt bent. U wordt opgevangen door verpleegkundigen en onderzocht door een arts-assistent of SEH-arts. Mogelijk nemen we bloed af of maken we een röntgenfoto. Wanneer alle gegevens bekend zijn en de diagnose is gesteld, overlegt de arts-assistent met de specialist en kiezen we voor een bepaalde behandeling. Hierna wordt u opgenomen in ons ziekenhuis of u gaat weer naar huis.

Wachttijden
Op de SEH komen allerlei patiënten binnen met verschillende aandoeningen. De ene aandoening is ernstiger dan de andere. De verpleegkundige bepaalt via een landelijk systeem (NTS = Nederlands Triage Systeem) de volgorde waarin de patiënten aan de beurt zijn. Hoewel wij er naar streven om u zo snel mogelijk te onderzoeken en/of te behandelen, is het dus mogelijk dat u moet wachten voordat u wordt geholpen.

Wachttijden hebben meerdere redenen:

  • Er komt een patiënt binnen van wie de situatie ernstig is. Deze gaat altijd voor;
  • De arts wil dat er een röntgenfoto wordt gemaakt. Hiervoor komt een radio-diagnostisch laborant naar de SEH. Deze werkt ook voor andere afdelingen in het ziekenhuis;
  • De arts laat bloed onderzoeken. Het duurt minimaal 1 uur voordat de laatste uitslag bekend is;
  • De arts vraagt advies van een andere arts/specialist.

Sikkema Y.,

Sikkema, Ytje - SEH-arts (1)
Functie
SEH-arts
BIG-inschrijfnummer
59912269401