Slaapwaakcentrum

De behandeling van slaapstoornissen is een speerpunt voor Tjongerschans. In ons slaapwaakcentrum werken verschillende specialisten samen aan de opsporing, diagnose en behandeling van alle voorkomende slaapstoornissen. Verwijzing naar het slaapwaakcentrum verloopt via uw huisarts of specialist.

Slaap is belangrijk 
Slaap is belangrijk en noodzakelijk voor mensen. Slaapstoornissen kunnen het functioneren overdag verstoren en uiteindelijk leiden tot andere klachten of ziektebeelden. Daarnaast is slaap belangrijk voor het herstel van patiënten na een doorgemaakte ziekte. Een optimale slaap is noodzakelijk voor herstel, slaapstoornissen kunnen het herstel vertragen.

Samenwerking
In het slaapwaakcentrum van Tjongerschans werken verschillende disciplines samen, waaronder neurologie, longgeneeskunde, KNO, kaakchirurgie, orthodontie, cardiologie, psychologie en kindergeneeskunde. Hierdoor kijken wij breed naar de slaapstoornissen van patiënten. Zo kunnen hartritmestoornissen, longproblemen of neurologische aandoeningen de oorzaak zijn dat uw slaap telkens verstoord wordt. Samenwerking op al deze terreinen zorgt ervoor dat de oorzaak adequaat kan worden aangepakt. Het herstel verbetert, herhaling vermindert en het zorgt ervoor dat een betere medicatiekeuze kan worden gemaakt.

In het slaapwaakcentrum richten wij ons op de opsporing, diagnose en behandeling van alle voorkomende slaapstoornissen. Deze kunnen verschillend van aard en oorzaak zijn.

 • Slapeloosheid
 • Ademhalingsstoornissen tijdens slaap waaronder OSAS
 • Hartritmestoornissen
 • Rusteloze benen en nachtelijke onrust
 • Slaapwandelen en nachtmerries
 • Slaperigheid overdag
 • Slaapritmestoornissen
 • Slaapstoornissen bij kinderen

Na het stellen van de diagnose vindt veelal multidisciplinair overleg plaats over de juiste behandeling. Longarts, neuroloog/somnoloog, kaakchirurg, KNO-arts en psycholoog werken hierin samen.

Voor het stellen van de juiste diagnose kunnen diverse onderzoeken worden uitgevoerd. Afhankelijk van het klachtenpatroon wordt bepaald welke onderzoeken nodig zijn. Sommige onderzoeken moeten in de nachtelijke uren worden uitgevoerd. Dit kan veelal in uw eigen thuissituatie. Soms is overnachting in ons slaapwaakcentrum nodig.

 

 • Polygrafie: meting van ademhaling en hartritme tijdens slaap voor diagnose OSAS
 • Polysomnografie: uitgebreide meting van slaap, ademhaling, hartritme en spierfunctie
 • Onderzoek van mond- en keelholte door KNO en Kaakchirurgie
 • Nadere analyse van hartritme door de cardioloog
 • Actigrafie: monitoren van slaap-waakritme met behulp van motorische activiteit en lichtintensiteit over 1-2 weken