Revalidatiegeneeskunde & Paramedische Zorg

Binnen het specialisme Revalidatiegeneeskunde en Paramedische zorg doen we er alles aan om uw innerlijke balans en het (eventueel) verstoorde contact met uw omgeving te herstellen, u weer zoveel mogelijk activiteiten te laten ondernemen, u zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren en u weer te laten deelnemen aan de maatschappij.

Onder Revalidatiegeneeskunde en Paramedische zorg vallen deze specialismen:

Revalidatiegeneeskunde

Het specialisme Revalidatiegeneeskunde richt zich op het behandelen van de gevolgen van aandoeningen, ziekte of een ongeval. Het specialisme Revalidatiegeneeskunde is onderdeel van Revalidatie Friesland. Samen met u streven we naar maximaal herstel, zodat u (weer) kunt deelnemen aan de samenleving.

Een team met specialisten uit verschillende disciplines werken, onder leiding van een revalidatiearts, intensief samen met en voor u als patiënt. Afhankelijk van de situatie, kunt u poliklinisch of klinisch revalideren. Bij poliklinische revalidatie bezoekt u Revalidatie Friesland in ziekenhuis Tjongerschans. Bij klinische revalidatie verblijft u in het revalidatiecentrum van Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag.

Paramedische zorg

Binnen de Paramedische zorg worden de paramedici (diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, geestelijk verzorger, logopedist , medisch maatschappelijk werker en vaktherapeut ) in consult gevraagd door medisch specialisten en werken aanvullend aan de (poli)klinische behandeling. De zorg is gericht op het handhaven en herstellen van de gezondheidstoestand van patiënten. In die situaties dat u wordt geconfronteerd met het feit dat uw leven drastisch verandert als het gaat om activiteiten, toekomstplannen en lichamelijk functioneren, vormt aanpassing aan de nieuwe situatie een uitdaging in de paramedische behandeling. Het team paramedici is veelzijdig en wordt breed ingezet op de diverse afdelingen. Door de korte lijnen zijn ze een belangrijke schakel tussen het ziekenhuis en de overgang naar huis of zorginstelling.