Revalidatie

Revalidatie richt zich op het behandelen van de gevolgen van aandoeningen, ziekte of een ongeval en is onderdeel van Revalidatie Friesland . Samen met u streven we naar maximaal herstel, zodat u (weer) kunt deelnemen aan de samenleving.

Een team van specialisten uit verschillende disciplines werken, onder leiding van een revalidatiearts, intensief samen met en voor u als patiënt. Afhankelijk van de situatie, kunt u poliklinisch of klinisch revalideren. Bij poliklinische revalidatie bezoekt u Revalidatie Friesland in ziekenhuis Tjongerschans. Bij klinische revalidatie verblijft u in het revalidatiecentrum van Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag.