Medisch Maatschappelijk Werk

Een ziekte en diagnose kunnen enorme gevolgen hebben voor uw leven en dat van de mensen om u heen. Het vraagt aanpassingen op veel gebieden. Niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel krijgt u veel te verwerken. Angst, boosheid, onzekerheid, verdriet en onmacht zijn enkele emoties die bij een ziekte kunnen horen. Deze en andere gevolgen van uw ziekte voor uzelf en voor mensen uit uw directe omgeving staan centraal in het contact met de medisch maatschappelijk werker. U kunt uw vragen en zorgen bespreken, alleen of met uw partner of familielid.

Te denken valt aan:

 • Leren omgaan met ziekte en ziek zijn;
 • Moeilijkheden binnen uw gezin/ sociale omgeving;
 • Relatieproblematiek ontstaan door ziekte en verandering door ziekte;
 • Verwaarlozing en eenzaamheid;
 • Gecompliceerde ontslagproblematiek;
 • Verwerking bij grote levensgebeurtenissen;
 • Rouwverwerking;
 • Verliesverwerking;
 • Crisisinterventie;
 • Luisterend oor;
 • Hervinden van emotioneel evenwicht;
 • Psycho-educatie;
 • Leefstijlverandering;
 • Advies en bemiddeling;
 • Moeilijkheden rondom praktische aspecten.

Tijdens het kennismakingsgesprek met de medisch maatschappelijk werker stelt u samen met hem de hulpvragen vast en wordt een begeleidingsplan besproken.

Nazorg

Zo nodig kan er nazorg geboden worden door de medisch maatschappelijk werker zelf. Een patiënt kan poliklinisch verder begeleid worden. Wanneer er geen sprake meer is van een hulpvraag gerelateerd aan ziekte en ziek zijn, behoort verwijzing naar een andere instantie in de eerstelijn tot de mogelijkheden.

Afspraak maken

Wanneer u of uw partner onder behandeling staat van een medisch specialist in het ziekenhuis, kunt u bij het medisch maatschappelijk werk terecht met uw hulpvragen.Via nummer 0513 - 685 742 kunt u een afspraak maken bij het medisch maatschappelijk werk.

De best mogelijke zorgervaring

Wij staan dag en nacht voor u klaar