Vaktherapie

Woorden geven aan gevoelens blijkt vaak erg moeilijk. Daar biedt vaktherapie uitkomst. Vaktherapie is een non-verbale therapievorm waarin ervaringsgericht werken voorop staat.

Doen en ervaren
Bij vaktherapie gaat het vooral om het doen en ervaren. Om de belevingswereld aan te spreken, problemen inzichtelijk te maken en een proces op gang te brengen gebruiken we beeld en muziek. Hiervoor zet de therapeut bepaalde werkvormen, materialen en technieken in. De ervaringen die opgedaan worden binnen vaktherapie, geven nieuwe vaardigheden en inzichten. Deze kunnen praktisch toegepast worden in het dagelijks leven. Denk daarbij aan vaardigheden op lichamelijk, emotioneel, sociaal of cognitief gebied. De behandeling sluit aan bij de persoonlijke situatie van de patiënt met als doel de levenskwaliteit te verbeteren.

Er is geen ervaring met beeldend werken of muziek nodig. Beeldend werken en muziek maken verbindt, en de beleving gaat vaak verder dan woorden kunnen zeggen. Er ontstaat ruimte voor plezier, de mogelijkheden worden aangesproken, emoties en gevoelens vinden een uitweg. Een ervaring die de toon zet voor de dag en de dag anders kleurt. De therapieën worden afgestemd op de fysieke conditie, hulpvraag, levensfase en mogelijkheden van de cliënt en worden zowel in groepssessies als individueel gegeven.

Vaktherapie wordt onder andere ingezet bij:
Emotionele problemen;

  • Het verwerken van traumatische ervaringen of het leren uiten en vormgeven van emoties.

Gedragsmatige problemen;

  • Het leren structuur aanbrengen, leren chaotisch gedrag tegen te gaan, verminderen van probleemgedrag, leren beter om te gaan met frustraties, leren om controle te verminderen, concentratie leren verhogen, doorzettingsvermogen vergroten.
  • Om leren gaan met tegenstellingen, conflicten leren vormgeven en verwerken.

Egoversterking;

  • Ontdekken en uitbreiden van mogelijkheden, vergroten van zelfvertrouwen en zelfbeeld, leren accepteren van grenzen en beperkingen, ontwikkelen van eigenheid en identiteit.

Sociaal functioneren;

  • Leren samenwerken, leren kijken en luisteren naar anderen, bevorderen van assertiviteit, leren grenzen te stellen, rekening leren houden met anderen.

Vaktherapie beeldend
Beeldend werk heeft een eigen taal. Wat soms moeilijk te verwoorden is, kan met de taal van het beeld geuit en zichtbaar gemaakt worden. Dit heeft een positieve invloed op zowel de beleving als op emotionele, sociale, cognitieve en motorische vaardigheden.

De specifieke en gerichte opdrachten brengen een therapeutisch proces op gang en helpen je om zelfvertrouwen en eigenheid te hervinden en zo nodig problemen aan te pakken. Het gemaakte werk en het proces wat je doormaakt tijdens het beeldend werken geven inzicht in het gevoelsleven. Het gemaakte werkstuk weerspiegelt de innerlijke belevingswereld en maakt het gemakkelijker om erover te praten. Bijzonder aan beeldende therapie is, dat het werkstuk concreet is. Je kunt het loslaten, wegleggen, ernaar terugkijken en ervaren hoe het is om het eens anders te doen.

Vaktherapie drama
Drama stimuleert de fantasie, geeft de mogelijkheid om even uit de realiteit te stappen en het gevoelsleven vorm te geven. Door met spel bezig te zijn ontstaat er vanzelf sociaal contact, er ontstaan personages en verhaallijnen. De optelsom van ieders inbreng leidt tot een gezamenlijk resultaat.  Omdat beeldende elementen, maar ook muzikale en dramatische middelen (zang, instrumenten, handpoppen) worden ingezet ontstaat er een levendige uitingsvorm. Deze gedeelde ervaring verbind, reguleert, biedt herkenning, ontroering en plezier. Emoties krijgen op deze manier vorm. Dit biedt de mogelijkheid om spanning af te laten vloeien en leidt tot inzichten die verhelderend en ego-versterkend kunnen werken.

Doorverwijzing
Wanneer er een hulpvraag is vanuit de patiënt zelf of de behandelend arts kan vaktherapie in de vorm van beeldend en/of muziek worden aangeboden.

Glasbeek G.,

silhouet-new
Functie
Vaktherapeut