Geestelijke Verzorging

Een ziekenhuisopname is een ingrijpende gebeurtenis. Maar ook een poliklinisch onderzoek of behandeling kan een behoorlijke impact op uw leven hebben. Ineens ziet uw leven er anders uit. Wellicht is zelfs niets meer zoals het was. Hoe nu verder?

Wat doet een geestelijk verzorger? 
De geestelijk verzorger staat u bij in het vinden van uw eigen perspectief op de levensvragen, existentiële thema’s en morele dilemma’s waarmee u waarschijnlijk wordt geconfronteerd. De geestelijk verzorger biedt daartoe ruimte om tot jezelf te komen, heeft aandacht voor beleving en faciliteert mogelijkheden voor bezinning. De geestelijk verzorger diagnosticeert en behandelt niet, hij heeft geen agenda, hij is niet gericht op het behalen van van te voren vastgestelde doelen, hij hoeft niets ‘boven tafel te krijgen’, en contact is geheel vrijblijvend. Er hoeft geen sprake te zijn van een hulpvraag of een probleem. Het bijstaan, steunen en inspireren gebeurt vanuit de levensvisie of geloofsovertuiging van de patiënt.

Wie zijn de geestelijke verzorgers?
Gerben Hoogterp en Myriam van der Vorst vormen samen het team geestelijke verzorging van ziekenhuis Tjongerschans. Beide hebben een binding met een levensbeschouwelijke achtergrond en staan open voor iedereen. Myriam van der Vorst is humanistisch raadsvrouw, Gerben Hoogterp is ziekenhuispredikant.

Wat kunnen wij u bieden? 
De geestelijk verzorger is gesprekspartner en klankbord als u wilt praten over: 

 • Zin en kwaliteit van leven;
 • Levensvragen;
 • Ethische vragen / morele dilemma’s;
 • Levensloop en perspectief;
 • Levensovertuiging, geloof, spiritualiteit;
 • Levensbeschouwelijke/ religieuze omgang met ziekte;
 • Geestelijke nood;
 • Rituelen;
 • Crisis/trauma;
 • Strijd, hoop, aanvaarding;
 • Omgang met afscheid en levenseinde.

Hoe komt u met een geestelijk verzorger in contact? 
De geestelijk verzorger is er voor iedereen, ongeacht uw levensbeschouwelijke achtergrond. U kunt altijd een beroep op hen doen, of u hier nu op de dagbehandeling ligt, voor de polikliniek komt of wanneer u hier voor een opname verblijft. Ook uw naasten zijn van harte welkom. Er is geen (door)verwijzing of consultaanvraag nodig. U kunt de geestelijk verzorger direct zelf bellen en mailen of de verpleegkundige of arts vragen het contact tot stand te brengen. Gesprekken met een geestelijk verzorger hebben altijd een vertrouwelijk karakter. Zij hebben een ambtsgeheim.

Nazorg
Dit kan poliklinisch, telefonisch of schriftelijk. Bij uitzondering bezoekt de geestelijk verzorger u aan huis. Daarnaast is er een jaarlijkse herdenkingsdag in november.

Hoe kunt u ons bereiken?

 • Gerben Hoogterp (ziekenhuispredikant): maandag, dinsdag en donderdag, telefoon 0513-685 738.
 • Myriam van der Vorst (humanistisch raadsvrouw): woensdag, donderdag en vrijdag, telefoon 0513-685739
 • Gezamenlijk e-mailadres: geestelijkeverzorging@tjongerschans.nl

Het stiltecentrum
U vindt het stiltecentrum tussen de hoofdingang en de polikliniek van het ziekenhuis. U kunt de bordjes ‘stiltecentrum’ volgen vanaf de hoofdingang. Het stiltecentrum is voor iedereen toegankelijk. Naast de verschillende religieuze symbolen is er ook een gebedskleedje en een mekkateken. Ook is er levensbeschouwelijke en spirituele literatuur. In het stiltecentrum kunt u dag en nacht terecht voor een moment van bezinning, rust, meditatie. U kunt zich laten inspireren door de inrichting van de ruimte. Er is ook gelegenheid om een kaarsje te branden. Op de schrijftafel ligt een boek waarin u iets kunt schrijven.  

Jaarlijkse herdenkingsdag
Elk jaar wordt in alle Friese ziekenhuizen op dezelfde dag een herdenkingsdag georganiseerd. Deze dag is in de maand november. In Tjongerschans vindt deze herdenkingsdag in en bij het stiltecentrum plaats en in de multifunctionele ruimte. Iedereen die in het afgelopen jaar afscheid heeft moeten nemen van een naaste of familielid, maar ook medewerkers van het ziekenhuis, kunnen hier dan stil bij staan en hen gedenken.

Geestelijke Verzorging

Uw professionals

Toon alle professionals

De best mogelijke zorgervaring

Wij staan dag en nacht voor u klaar