Reumatologie

Reumatologie is een medisch specialisme, gericht op patiënten met reumatische aandoeningen. Omdat u als reumapatiënt ook te maken heeft met veranderingen in uw dagelijks leven, richten we ons niet alleen op de behandeling van uw reumatische aandoening, maar leren we u ook omgaan met de gevolgen van de ziekte. Speciaal hiervoor is op onze polikliniek reumatologie een transmuraal verpleegkundig reumaconsulent werkzaam.

Reumaconsulent
De reumaconsulent is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in reumatische aandoeningen en de gevolgen daarvan voor u en uw omgeving. De reumaconsulent is er voor u als u onlangs van de specialist te horen heeft gekregen dat u lijdt aan een vorm van reuma, maar ook als u al langere tijd onder behandeling bent van de reumatoloog.

Deze gespecialiseerde verpleegkundige informeert en adviseert u op het terrein van reumatische aandoeningen. Ook kunt u met vragen en problemen die het gevolg zijn van deze aandoening bij haar terecht. In sommige situaties kan de reumaconsulent u doorverwijzen naar andere disciplines of instanties.

Venema W.,

silhouet-new
Functie
Verpleegkundig consulent
BIG-inschrijfnummer
69066090430